I lärjungaskapet är vissa saker viktigare än andra. Berättelsen om Marta och Maria pekar på lärjungaskapets viktigaste del.

När Jesus och hans lärjungar en gång är på väg till Jerusalem stannar de till i en by på vägen. Där träffar de Marta, som snabbt bjuder in dem till sitt och sin syster Marias hem. Jesus och hans lärjungar accepterar inbjudan och följer med dem. Mat till minst 13 personer ska plötsligt lagas, och Marta sätter sig själv snabbt i arbete. Maria syns däremot inte till i köket med sin syster; i stället sitter hon bland lärjungarna, lyssnande på vad Jesus talar till dem om. Hon har lämnat Marta till att själv passa upp på gästerna.

Irriterade Marta

Till slut får Marta nog av Marias ohjälpsamhet, och väljer att göra henne medveten om hur hon beter sig. Inte genom någon diskret viskning eller en irriterad knackning på hennes axel, dock. Marta vänder sig till gästen, Jesus, och ber honom att säga till Maria att hon ska hjälpa henne, så som hon borde gjort från början. Vi kan ana irritationen i hennes röst genom denna passivt aggressiva pik: Herre, bryr du dig inte om att min syster har lämnat mig att sköta allting själv? Säg nu till henne att hon hjälper mig. (Luk 10:40b)

Uppslukad av vartenda ord och ivrig över att höra mer var det som att hon inte märkte världen runt omkring sig.

Marta förväntade sig nog att Jesus skulle ta hennes parti, se hennes slit, och uppmana Maria att gå och hjälpa till i stället för att slösa bort sin tid. Hon ville nog att Jesus skulle se hur duktig hon var, hur mycket hon slet, och förväntade sig nog en hel del beröm för sitt hårda arbete. Dessutom fanns det nog en dold vilja att göra sin syster skamsen, genom att blottlägga hennes brister inför gästsällskapet. Maria skulle kontrasteras mot Marta, den perfekta värdinnan, “the hostess with the mostest”.

Förundrade Maria

Men vad säger Jesus? Marta, Marta, du bekymrar dig och oroar dig för så mycket. Men bara ett är nödvändigt. Maria har valt den goda delen, och den ska inte tas ifrån henne. (Luk 10:41-42) Något hade nämligen hänt, som Marta var för upptagen för att märka. Det verkar faktiskt inte ha varit mer spektakulärt än att Jesus bara började tala. Men det han sa hade fått Maria att stanna upp och lyssna. Inte bara med ett halvt öra, utan så till den grad att hon bara måste sätta sig ner. Uppslukad av vartenda ord och ivrig över att höra mer var det som att hon inte märkte världen runt omkring sig. Hon tänkte inte på att hon egentligen förväntades stå och förbereda mat med sin syster – inget i den stunden var lika viktigt som att höra orden som kom ur Jesus mun.

Olika fokus

Marias val att lyssna – och Martas misstag att inte göra det – är vad den här berättelsen vill belysa. Oro och bekymmer över hur hon skulle uppfattas av sin omgivning, av Jesus, fick Marta att lägga fokus på sin prestation. Maria däremot, såg stunden för vad den var: Jesus var i rummet, och chansen att få lyssna till hans ord blev viktigare än allt annat. Marta valde att låta sina handlingar berätta något om vem hon var – men i samma stund som Maria satte sig ner vid Jesus fötter överlät hon det ansvaret åt Jesus, åt Gud själv.

Först till Jesus fötter

2000 år senare tenderar vi fortfarande att låta våra prestationer definiera vilka vi är, på olika sätt – såväl inför andra som inför Gud. Då kan vi få minnas Maria, och minnas att det främsta, det viktigaste, den goda delen handlar om att först och främst komma till Jesus. Jesus sa inte åt Maria att hon skulle gå ifrån honom och göra något “vettigt” i stället. Tvärtom, han sa faktiskt att hon hittat det viktigaste i livet. Inte heller skällde han ut Marta för att hon inte visste bättre. Märk väl att Jesus svar till Marta var fullt av kärlek!

Jesus ber dig inte visa vad du gjort eller varför du skulle vara värdig hans tid innan han bjuder in dig till gemenskap med honom. När du är tyngd av bekymmer och oro vill Jesus sitta bredvid dig, tala med dig och visa dig inte bara vem du är, utan även vem han är. Om vi är förblindade av vår oro, som Marta, vill Jesus påminna oss om vad som är viktigast: att lärjungaskapet inleds med en vila hos Herren själv. När omgivningen tystas kan vi höra vad Jesus säger om vad det innebär att följa honom. Likt Maria behöver vårt lärjungaskap börja vid Jesus fötter!