Mer än allt som ska bevaras, bevara ditt hjärta, för därifrån utgår livet. Ordspråksboken 4:23

Denna vers talade till mig redan som 13-åring och har genom åren alltid varit med mig som en pelare. Tidigare var jag väldigt osäker i mig själv och kände att jag behövde finnas där för allt och alla, även om det innebar att det skulle tära väldigt mycket på mig. Så när jag läste detta bibelord träffade det mig direkt och blev något jag var tvungen att påminna mig själv om varje dag. Det jag tycker är så fantastiskt är att Gud uppmanar oss att bevara vårt hjärta, alltså skydda det. Det innebär att de val vi gör inte ska utgå från det vi vill och det vi känner utan från det vi behöver och vad som är bäst för oss.

Nanne Jonsson, 18 år
Alingsås