Idag är kristendomen världens största religion, och ungefär en tredjedel av världens befolkning räknas som kristna. Men det har inte alltid varit så. Till en början såg man på kristendomen som en judisk sekt bestående av folk som påstod att Gud hade blivit människa för att dö, och som varje vecka samlades för att äta hans kropp och dricka hans blod. För att kyrkan skulle växa och för att folk skulle kunna lära känna Jesus behövdes det folk som ägnade sina liv åt att grunda församlingar och sprida evangeliet. En av dessa, och kanske den viktigaste, var Paulus. En lärd jude med romerskt medborgarskap som gav upp allt för att följa Jesus. Han grundade församlingar, undervisade de kristna, och han skrev brev som kom att utgöra stora delar av Nya Testamentet. Ja, Gud använde faktiskt Paulus för att tala sitt eviga levande ord till oss människor.

En lärd jude med romerskt medborgarskap som gav upp allt för att följa Jesus.

I detta nummer kommer du få läsa om Paulus. Du kommer få läsa om vem han var, om hur han blev apostel och om de centrala delarna i hans undervisning. Han var en viktig kugge i Guds frälsningsplan. Som kristna har vi alla skäl att känna till hans historia och lära av honom och ta hans undervisning – Guds ord – på allvar.

Bön

Herre, tack för att du älskar och använder människor i din räddningsaktion. Gör oss tacksamma och ödmjuka inför dig. Amen.