Insidan har sammanställt några av de vanligaste fördomarna som en kristen kan möta och gett fyra personer i uppgift att svara på dem. Svaren är korta och vissa av frågorna kan kräva betydligt längre svar. Därför har vi i slutet även en del tips för den som vill fördjupa sig ytterligare. Hoppas det kan vara till hjälp när du möter fördomar!

1“Bibeln är bara en massa sagor och myter”

Unsplash.com

Bibeln säger sig berätta om historiska händelser. Det betyder att vi måste kunna sätta in det som händer i historien och det kan vi. Ta till exempel Jesus, Bibelns huvudperson. Vi kan med säkerhet ringa in att han föddes runt 5 f.Kr. och att han dog 30 eller 33 e.Kr (då vi bland annat vet, utifrån andra källor, när de olika regenterna som nämns regerade). Dessutom nämns Jesus i fler utombibliska källor som behandlar denna tidsepok.

Vi har också tillgång till en oerhörd mängd tidiga kopior av Nya Testamentet så vi kan se att inga förändringar gjorts utan att det som du kan läsa idag faktiskt var det som skrevs.

Vidare går evangelierna både att härleda tillbaka till en kort tid efter Jesus död och att de är skrivna av människor som var på plats eller av någon som intervjuade dessa. Detta vet vi inte bara utifrån att de själva säger det (se Joh 21:24 och Luk 1:1-4) utan för att de också är skrivna på ett sätt som ögonvittnen brukar berätta, med “onödiga” detaljer och utan att utelämna besvärande delar. Vi har också tillgång till en oerhörd mängd tidiga kopior av Nya Testamentet så vi kan se att inga förändringar gjorts utan att det som du kan läsa idag faktiskt var det som skrevs. Med andra ord beskriver Bibeln historiska händelser som faktiskt hänt och inte sagor och myter.

Arvid

2”Kristna tror att de är bättre än andra”

Unsplash.com

Kristna är kallade till att vara ödmjuka, men misslyckas nog med det allt som oftast. Att vara ödmjuk innebär att man inte framhåller sig själv framför andra och att man är medveten om sina egna begränsningar. Samtidigt innebär att vara kristen att man har insett att man själv inte är tillräcklig, utan att man behöver Jesus. På så sätt är liksom grunden för det kristna livet att man verkligen inte är bättre än andra, utan snarare att vi är hjälplösa utan Gud. 

Grunden för det kristna livet att man verkligen inte är bättre än andra, utan snarare att vi är hjälplösa utan Gud.

Men kristna kan nog ändå uppfattas så. Varför? Jo, därför att vi kristna har en tydlig övertygelse. Vi tror, och när vår tro får ta plats i livet innebär det exempelvis att vi säger nej till vissa saker. Vi tror att Gud vet vad som är bäst för oss, mer än vi själva. Att leva ut och berätta för andra om det vi tror är rätt, bra och gott är vår uppgift – även om det går på tvärs med vårt samhälle, vår kultur eller vad andra tycker. Det skulle kunna uppfattas som att vi tror att vi är bättre än andra. Därför behöver vi kristna vara ödmjuka, kärleksfulla och principfasta. Vi får älska andra och vara medvetna om att vi själva är syndare som behöver räddas. 

Oskar

3“Kristendomen är kvinnoförtryckande”

Unsplash.com

Förtrycket av kvinnor är på många håll fruktansvärt, både i historien och idag. Även i kyrkan har det funnits, och finns ännu, exempel på hur män har missbrukat sin makt och på hur patriarkala strukturer bidragit till förtrycket av kvinnor.

Men om vi läser Bibeln med kunskap om hur Bibelns samtid såg ut och tittar på Bibelns budskap visar sig bilden av en allt annat än kvinnoförtryckande religion. Gud skapade både man och kvinna till sin avbild, och det var mycket gott. Bara den tanken, att kvinnan och mannen kan tänkas vara lika värdefulla avbilder av Gud, var en absurd tanke för många under Bibelns tid. 

Jesus var banbrytande i sitt bemötande av kvinnor.

Jesus var också banbrytande i sitt bemötande av kvinnor. Att han ens pratade med kvinnor och att en mängd kvinnor är namngivna i evangelierna vittnar om att han aktivt valde att upphöja och stärka kvinnans roll. Både Paulus och Petrus satte kvinnor på höga positioner i kyrkan, vilket på den tiden var helt otänkbart. Kyrkan har haft stor betydelse för att höja kvinnors status och värde historiskt. Det var exempelvis kristna som grundade de första universiteten där kvinnor fick studera, och väckelserörelsens kyrkosamfund var före samhället med att ge kvinnor rösträtt.

Malin

4“Kristna får inte ha kul”

Unsplash.com

Det finns rätt mycket här i världen som börjar som en kul grej men som i slutändan visar sig inte vara en bra idé. Jag tänker att jag inte tvunget måste göra alla misstag själv utan kan lyssna på andra som levt längre än jag och kanske hunnit inse lite mer om livet. 

Tvärtom vill han [Gud] ge oss verklig, innerlig glädje.

Jag vill också lyssna på Gud, som vet hur vi människor fungerar och därför kan leda oss i hur vi ska göra för att livet ska bli bra, både för oss och för vår omgivning. Det är inte så att Gud är en sträng glädjedödare som tycker att alla ska ha tråkigt. Tvärtom vill han ge oss verklig, innerlig glädje. Glädje är något som lyfts fram som en “god frukt” i Bibeln, alltså som något bra som vi ska sträva efter. 

 Malin

5“Kristendomen handlar bara om en massa regler”

Unsplash.com

I våra trosbekännelser, som beskriver de viktigaste delarna av kristen tro, står det inget om regler. Däremot står det om Jesus död och uppståndelse, syndernas förlåtelse och om evigt liv. Det är vad kristendomen handlar om – Jesus själv, som dog och uppstod för våra synder, så att vi kan bli förlåtna och leva med Gud för evigt. Kristen tro handlar alltså inte om vad vi gör, utan om vad Gud gjort och gör. 

Men efter Jesus död och uppståndelse är det nya spelregler som gäller.

I Gamla Testamentet står det om massa regler som judarna skulle rätta sig efter. Men efter Jesus död och uppståndelse är det nya spelregler som gäller. Vi slipper alla krångliga offerlagar och matregler. Paulus skriver att vi kristna är kallade till frihet (Gal 5:13a). 

Men de tio budorden då? Kan man som kristen alltså bara strunta i dem? Absolut inte, de och flera andra regler finns i Bibeln för att hjälpa oss att göra rätt mot Gud och varandra. Vi får tänka oss Bibelns regler lite som en läkares uppmaningar – de är riktlinjer som handlar om vad som är bra för oss. Och när vi ändå gör fel och bryter mot dessa “uppmaningar” får vi be om förlåtelse och lita på att det räcker att Jesus följde alla regler.

Rebecka

6“Kristna är dömande och intoleranta”

Unsplash.com

Skulle du vilja fundera ett slag på vilka personer du grundar detta påstående på? Är det alla kristna du känner? Hur många kristna känner du? Min upplevelse är faktiskt att detta är en nidbild som gärna framställs i vår tid – i filmer, böcker och i massmedia. Min egen bild ser annorlunda ut. De flesta kristna jag känner (och det är hyfsat många) är otroligt ödmjuka och kärleksfulla. 

Det är också viktigt att skilja på att vara dömande och att ha fasta åsikter om vad som är rätt och fel.

Sedan finns det nog vissa olikheter mellan den kristna läran och vår tids syn på att man aldrig ska lägga sig i någon annans liv (som man skämtar ibland: “Sköt dig själv och skit i andra”). Kristna tror på Jesus, och han säger till exempel: Döm inte, så blir ni inte dömda (Matt 7:1). Samtidigt kallas vi till att förmana varandra och bry oss om vår omgivning. Bibeln föreskriver: [F]örmana de oansvariga, uppmuntra de missmodiga, ta hand om de svaga och ha tålamod med alla (1 Tess 5:14). 

Det är också viktigt att skilja på att vara dömande och att ha fasta åsikter om vad som är rätt och fel. Kristna har kanske därför en lite starkare drivkraft att lägga sig i när de tycker något är fel än vad en del andra har. Det finns kristna som tyvärr har gjort detta på ett olämpligt och kärlekslöst sätt, det håller jag med om. Ingen människa är perfekt, verkligen inte kristna heller. Men jag skulle ändå vilja utmana dig att lära känna fler kristna och bilda dig en egen uppfattning innan du dömer alla kristna. 

Malin

7“Religion och Gud är outdated”

Unsplash.com

För det första går det inte att säga att bara för att något “upptäcktes” för länge sedan så är det ute eller gammaldags. Ta exempelvis tyngdkraften. Den beskrev och förklarade Newton för över 400 år sedan men hans förklaringar är lika sanna idag. Så antagandet att något är fel bara för att man trott något väldigt länge är inte sant. 

För det andra så berättar kristen tro om en älskande Gud som skapat allt och som därför vet exakt hur allt fungerar. Han står dessutom utanför tiden och vet vad som kommer hända. Denna Gud vill ha kontakt med just dig. På vilket sätt skulle det vara ute att ha en relation med honom som vet allt om dig och vet hur ditt liv kommer att bli, och som älskar dig?

För det tredje så är det tydligt att Gud är verksam än idag. Det kanske inte alltid märks i Sverige, men aldrig förr har så många blivit kristna som idag. Över hela jorden börjar nya människor dagligen följa Jesus. Inte för att han är ute utan för att han är högst relevant även idag!

Arvid

8”Kristna är hjärntvättade”

Unsplash.com

Att bli hjärntvättad handlar om att någon försöker påverka en utan att man vet om det eller mot ens vilja. Man blir hindrad från att ifrågasätta eller hämta in kunskap från andra håll och från att ha relationer med personer som tänker annorlunda. Den som hjärntvättar kräver lydnad och bestraffar/belönar människors beteende.

Jag får hela tiden tränas i att tänka kritiskt, för det är omöjligt att båda har rätt samtidigt.

Det finns säkert exempel inom kyrkan där makthungriga personer har styrt andra på ett osunt sätt, men det är sällsynta undantag. Kristna uppmuntras till att tänka själva och ställa frågor, och inte nog med det: Den kristna filosofins positiva syn på att utforska vår värld har lagt grunden för hela den moderna vetenskapen. Jag som kristen hindras inte från att lära känna människor som tänker annorlunda, tvärtom, och ingen tvingar mig att lyda något jag inte vill. 

Som kristen idag lever jag med en fot i kyrkan och en fot i ett sekulärt samhälle. Jag får hela tiden tränas i att tänka kritiskt, för det är omöjligt att båda har rätt samtidigt. Vem håller jag med och varför? Därför skulle jag säga att kristna tränas i att tänka kritiskt mycket mer än en person som växer upp med båda fötterna på samma ställe och aldrig behöver uppleva de krockarna. 

Malin

9”Kristna hatar homosexuella”

Unsplash.com

Frågor kring HBTQ+ berör idag hela samhället. Många människor har genom historien farit väldigt illa eftersom både samhället och kyrkan förtryckt, hånat och bekämpat rättigheterna hos dem som tillhör den gruppen. Det är något som vi, som kristna, verkligen behöver vara medvetna om och arbeta mot. Som kristna tror vi på en Gud som skapat allt, och som vet mer än vi själva vad som faktiskt är gott och rätt.

Samtidigt kan vi inte blunda när Gud berättar för oss vad som är i enlighet med hans goda vilja, och vad som inte är det.

Därför vill vi, precis som Gud säger, älska alla människor. Samtidigt kan vi inte blunda när Gud berättar för oss vad som är i enlighet med hans goda vilja, och vad som inte är det. Bibeln, där Gud berättar för oss om sig själv och sin vilja, visar oss många saker som vi tror inte är enligt Guds vilja. Girighet, ondska och sexuell synd är några sådana saker. Homosexualitet en annan. Därför tror vi att utlevd homosexualitet inte är rätt. Men det ger oss inte rätten att döma eller fördöma en person som är homosexuell eller som kämpar med det. Istället ger det oss ytterligare tillfälle att älska den personen och stötta den i kampen. Vår uppgift som kristna är att kämpa för det som är Guds vilja, och att älska och tjäna människorna som precis som vi kämpar med att vilja det Gud vill.

Oskar

10“Att tro på Gud är som att tro på tomten”

Pexels.com

Om tomten hade funnits hade det varit en fysiskt verklig person som vi hade kunnat se och som hade haft en del magiska egenskaper. Ingen vuxen frisk människa kommer till tro på tomten. Men att tro på att det finns något mer än energi och materia är en helt annan sak. Tror du på moral? Tror du på att människan har ett värde? Det ligger mycket närmare hur en tro på Gud ser ut. Gud är inte en del av den fysiska dimensionen som tomten skulle varit om han fanns. Gud är en andlig varelse, utanför rumtidsväven och en evig konstant (men ändå en person, och kärlekens ursprung!). 

Massor av tänkare och filosofer har ägnat åratal åt att fundera på den här frågan och landat i att det mest logiska är att Gud finns.

Det känns faktiskt lite sorgligt att möta en så låg tilltro till kristna/muslimska/andra monoteistiskt gudstroende människors intelligens att du tror att man kan likställa Gud och tomten. Många av de absolut mest intelligenta och högutbildade människorna som funnits har trott på Gud. Massor av tänkare och filosofer har ägnat åratal åt att fundera på den här frågan och landat i att det mest logiska är att Gud finns. Jag vill utmana dig att ta dessa människor på allvar, även deras tro.

Malin

Vill du fördjupa dig ytterligare?

Har du fortfarande frågor eller vill fördjupa dig ytterligare i någon av dessa fördomar kan du höra av dig via vår hemsida eller ta del av något av följande tips.

 

Läsa

• Bekänna färg: Kyrka och hbtq i en regnbågsfärgad värld
• 
Det där med tro: 31 frågor om livet och Gud för dig som också undrar
• 
Är Bibeln intolerant? Förtryckande? Sexistisk? Homofobisk? Förlegad? Irrelevant?
• 
Ateisten som visste för mycket
• 
Olika och jämlika: Manligt och kvinnligt ur ett kristet perspektiv
• 
Skeptikerns guide till Jesus del 1: Om evangeliernas trovärdighet
• 
Skeptikerns guide till Jesus del 2: Om Jesu identitet och uppståndelse
• 
Utan Jesus ingen mobil i fickan: Om hur kristen tro lade grunden för modern vetenskap

 

Lyssna

• Apologia-podden
• ELU-arkivet
Sexualitet i en tid som denna – Olof Edsinger
Kristen tro och homosexualitet, del 1 – Erik Johansson
Kristen tro och homosexualitet, del 2 – Erik Johansson
Bibeltilit – kan vi ha det? – Mats Selander