Det sägs att det tar i genomsnitt 66 dagar att starta en ny vana. Vilka vanor formar dig och ditt sätt att tänka? Daniels goda vana räddade honom när livet stod på spel.

När man bakar pepparkakor använder man olika formar; granar, grisar och gubbar. Den formen man väljer är den formen som pepparkakan sedan kommer att få. Vi människor formas av de vanor vi har. Det som vi regelbundet gör formar vårt sätt att tänka. Därför behöver vi identifiera aktiviteter vi regelbundet gör, budskap vi lyssnar på eller tittar på, som bryter ner oss. Sådana aktiviteter bör vi försöka att undvika, även om omgivningen uppmuntrar oss till dem. Det är nog minst lika svårt att sluta med ovanor som att börja med goda vanor.

Den goda vanan startade innan stormen och bar honom genom den.

Daniels goda vana

I Daniels bok i Bibeln kan vi läsa om bland annat Daniel. Han blev som ung bortförd från Israel till Babylonien, nuvarande södra Irak. I Babylon blev han en framgångsrik tjänare först till den babyloniska administrationen och sedan till den persiska, när de besegrat Babylonien. Men Daniels framgång var inte utan kamp. De som fanns runt om honom tillbad andra gudar, talade ett annat språk och levde inte efter Herrens bud. Daniel kunde inte kontrollera sin omgivning och i den situationen blev hans bönevanor oerhört viktiga. Det står att han tre gånger om dagen gick in i sitt hus och bad. En dag utfärdade kungen en lag att man inte fick be till någon annan än till kungen, annars skulle man kastas i en grop där det fanns hungriga lejon. Vad gjorde Daniel då? Han gick in i sitt hus och där föll han ner på sina knän tre gånger om dagen och bad och tackade Gud, precis som han tidigare brukat göra (Dan 6:10). Hur kunde han vända sig till Gud i tacksamhet mitt under hotet om att hamna i lejongropen för sin tros skull? Han gjorde precis som han tidigare brukat göra. Daniel hade en god vana som bar honom även när omständigheterna förändrades. Den goda vanan startade innan stormen och bar honom genom den. Livsregler och goda vanor kan alltså vara en välsignelse och en hjälp för att komma nära Gud och klara utmaningar eller stå emot frestelser. Detta är värt att satsa på.

Så och skörda

Vi lever i en miljö där de flesta inte tror på Gud. Det lättaste vore att segla i medvind och simma medströms och följa med i det som är smidigt, genom att hålla med alla andra och säga ja till det som erbjuds. Men vi behöver medvetet tänka på ett annat sätt och avslöja det som är falskt eller bryter ner. En sådan klarsyn vill den helige Ande ge oss och det ger han oss när vi läser Bibeln och ber till honom. Det här är ett återkommande mönster i Bibeln och kan kallas för ”sådd och skörd”. Den som sår i sitt kött får av köttet skörda undergång, men den som sår i Anden får av Anden skörda evigt liv (Gal 6:8). Att avsätta regelbunden tid med Gud i andakt och bön är ett sätt att så i Anden. Då ger Gud oss djupa rötter i Jesus frälsning och vi får skörda evigt liv.

I den situationen blev hans bönevanor oerhört viktiga.

Belönad

Men! Livsregeln och den andliga vanan kan också leda till andlig död. Livet i relationen med Gud stryps när vi försöker få beröm eller imponera med vår fromhet. Det gäller att kunna ha en regel och en struktur utan att bli bunden. Och utan att binda andra. Det är lätt hänt när man har fått en god ordning på plats i sitt andliga liv att man vill visa upp det och få beröm. ”Jag ber tre gånger om dagen, titta vilken duktig kristen jag är.” Eller så kan det leda till att man blir hård mot andra. ”Du är inte en duktig kristen för du ber inte tre gånger om dagen.” Jesus vill visa oss en annan väg där vår belöning varken blir i att kontrollera andra människor eller att få religiös bekräftelse. I stället får den goda ordningen vara mellan dig och Gud – vi ska söka vår himmelske Far utan att vara märkvärdiga. Då ska din Far, som ser i det fördolda, belöna dig (Matt 6:6). Belöningen han ger är glädjen över att få tillhöra honom och en glädje över frälsningen! Det är inte den goda vanan som frälser men Gud använder våra andaktsstunder för att räcka oss den nåd vi behöver.

Foto:
Daniel Lyckander
Arbetar som bibelskolelärare på Strandhems Bibel- och Lärjungaskola i Örkelljunga.
DELA
Föregående artikelJesus dömer inte – han döms
Nästa artikelGe tvivlen till Gud!