Bekymra er inte för något, utan låt Gud få veta alla era önskningar genom bön och åkallan med tacksägelse. Då ska Guds frid, som övergår allt förstånd, bevara era hjärtan och era tankar i Kristus Jesus. Filipperbrevet 4:6-7

Jesus stora önskan, och hela poängen här, är att vi ska komma med alla våra bekymmer och all vår oro, hopplöshet och rädsla till honom. Att vi ska öppna upp oss och verkligen berätta allt vad vi tänker och känner, istället för att behålla det för oss själva. För oron kan få oss att fokusera mer på våra egna omständigheter och svagheter, vilket då gör att vi släpper blicken från Jesus och hans kraft och möjligheter. 

Det bästa av allt är att Jesus här har lovat oss ett mäktigt byte, han tar våra bekymmer och byter det mot sin villkorslösa frid, och ger oss dessutom sitt beskydd. Vi får överlämna allt i hans stora och mäktiga händer och lita och tro på att han har full kontroll. 

Tilda Bengtsson, 21 år
Lund