Jag har varit kristen hela mitt liv men på högstadiet och gymnasiet började jag ta mer tid med Gud. Då märkte jag att saker började hända i mig.

När jag först började ta tid med Gud fick jag frid och lugn och han visade mig saker. Det var fantastiskt, men min bild av Gud var fortfarande att han var arg. Därför var min tid med honom en tid av att framförallt klaga på mig själv för allt jag kände att jag gjorde fel. När jag för några år sedan mötte Guds kärlek förvandlades allt. Mina andakter blev plötsligt annorlunda. Det blev stunder där jag hade möten med Guds kärlek och fick lära känna honom. Jag fick förstå att han var en god far som älskar att vara med mig och att han är för mig och inte emot mig.

Gud vill ge

En andakt är din egen tid med Gud. Där får du vara inför honom, vara med Gud själv. Det är där du får se vem han är. Vi är skapade till en nära relation med honom, till att verkligen känna honom och veta vem han är. Gud har mycket han vill berätta för oss. Han vill visa oss hemligheter, visa nya saker vi inte visste. Han vill överösa oss med sin kärlek. Han vill visa sitt hjärta för oss och berätta för oss vilka vi är. Han vill märka våra liv med den han är och möta oss med sin närvaro och kraft. Det sker då, i vår andakt, när det bara är vi och han.

Skapad för andakt

I början av Bibeln berättas det om hur Eva och Adam levde i en kärleksfull relation med Gud i Eden. Det var det vi skapades för. I Efesierbrevet 3:12 står det att I honom [Jesus] och genom tron på honom kan vi frimodigt och tryggt komma till Gud. Tidigare, i kapitel två, står det också att vi har frid med Gud. Vi är inte längre gäster eller främlingar, utan vi är nu medlemmar i Guds familj. Jesus betalade priset för oss för att vi ska kunna lära känna Fadern och ha en nära relation med honom själv. Genom Jesus har vi tillträde till Fadern (Ef 2:18). Vi får alltså ha en nära vänskap med Gud på grund av vad Jesus gjorde. Eftersom Gud är vår far, vår pappa och vi är hans barn och han älskar oss över allt annat är det en naturlig grej i våra liv att vi springer till honom och umgås med honom.

Andakt förändrar

Att ta tid med Gud är det bästa vi kan göra. Vi förvandlas av den stunden, av Guds närvaro. Gud är levande och gör saker i oss. Ofta sker det utan att vi märker det, men ibland kan det bli väldigt påtagligt. Några av mina starkaste möten med Gud, där Gud mött mig med sin närvaro och kärlek och sagt saker till mig, har skett just under de stunder när det bara varit jag och Gud och ingen annan. I stunden med Gud förvandlas våra liv. Saker vi varit oroliga för, saker vi brottats med och tankar vi trott att vi aldrig skulle kunna bli av med försvinner när vi är med Gud. Han är frid och ljus, och att umgås med honom förvandlar. Vi blir fria, hela och de vi var skapade till att vara. Han förvandlar våra tankar. Han ger oss frid och lösningar på situationer. Han visar oss tunga saker som han vill lyfta av så att vi kan gå fria.

Gud talar

I mötet med Gud får vi lära känna hans röst och hur han talar med oss. I Johannesevangeliet 10 står det om att Jesus är den gode herden och att hans får känner hans röst. Han pratar med alla och han vill visa oss saker. Han vill blåsa liv i oss. Han vill visa sitt ord, Bibeln, för oss.

Mitt liv och min relation med Gud har blivit så spännande på grund av just andakten, tiden med Gud.

Plats att vara sig själv

Vi kan vara oss själva när vi är med Gud. Vi behöver inte visa upp något eller prestera inför honom. Jag döljer inget för honom. Tvärtom springer jag till honom med allt. Ibland gråter jag ut hos honom, ibland gapskrattar jag för att han visar mig något. Mitt liv och min relation med Gud har blivit så spännande på grund av just andakten, tiden med Gud, intimiteten han kallar mig in i. Det är för oss alla. Han vill att vi är barn som känner honom.

 Gud vill andakt

Jag tror att Gud just nu vill väcka oss till intimitet med honom själv. Det har alltid varit hans vilja att hans söner och döttrar ska känna honom. Den intimiteten får vi i andakten, “the secret place”, stunden där det är vi och Gud. Från den platsen flödar allt annat i våra liv. Vi får först söka honom, bli förvandlade, bli märkta av hans kärlek och känna honom så djupt och nära. Han som först har älskat oss.