Martin Luther King kämpade för svartas rättigheter i USA och William Wilberforce avskaffade slaveriet i England. Även i Sverige har många kristna politiker färgat vårt samhälle. Det finns goda skäl att fortsätta deras kamp.

Sverige är en av världens mest väletablerade demokratiska nationer med hög levnadsstandard, fokus på jämställdhet, utbildning och medmänskliga ideal. Det är fantastiskt men inte självklart vår framtid. Det svenska samhället har inte tillkommit av en slump. Vår välfärd är resultat av flera generationers hårda arbete, politiska vägval – och en kristen livsåskådning!

Lär av historien

Många svenskar är skeptiska till religiositet och känner inte till historien om hur kristen tro har varit förutsättning för framväxt av både vetenskap, demokrati, sjukvård, skolväsen, kapitalism och välfärd. De länder med högst levnadsstandard som är fördelad på majoriteten av befolkningen har detta gemensamt: en historia av judisk-kristen gudsbild; klostrens och kyrkornas engagemang för utbildning och sjukvård; och reformationens poängtering av individens ansvar och rätt till att tänka fritt utan förtryckande auktoriteter.

Med ansvar inför Gud tjänade de sin omgivning och jämnade ut samhällsklyftor och tog avstånd från all korruption.

Kristna värderingar byggde upp…

Massor med människor blev personligt kristna på 1800-talet. På några generationer lyftes sedan Sverige ur den djupaste fattigdomen till den högsta välfärden. De personligt kristna utmärktes av att de själva läste i Bibeln och annan litteratur och började påverka sin omgivning utifrån dess ideal. Ofta gjorde de gemensam sak med arbetarrörelsen och nykterhetsrörelsen för att värna de svaga och utsatta i samhället. Det var självklart för bibelläsarna att alla människor har samma höga värde och ovärderlig individuell kompetens, med rätt till åsikt och rättvis inkomst. Många kristna läsare blev företagare, lärare, sjukvårdare och ofta politiker. Med ansvar inför Gud tjänade de sin omgivning och jämnade ut samhällsklyftor och tog avstånd från all korruption. De visste att en dag ska vi göra räkenskap inför Gud för hur vi förvaltat det vi blivit anförtrodda. Så har Sverige blivit ett rikt välsignat land.

Melker Dahlstrand
– Sveriges Riksdag

… och behövs fortfarande

Välsignelse och välgång kommer alltså naturligt när människor låter Guds goda ordningar få råda. Han vet ju vad som är det bästa för oss människor och därför behöver vi följa hans vilja.
När politiker och kulturpersonligheter tar avstånd från dessa ordningar går vi miste om välsignelsen. Kvar blir sekulär individualism*!
Kristna politiker har här massor att göra: Värna människovärdet för både ofödda, gamla och sjuka. Tala om äktenskapet för att skydda oss mot inre sår och om barns rätt till både mamma och pappa. Vi behöver kräva att sanningen ska lyftas fram, både i affärsvärlden där många gör sig oproportionellt rika på andras bekostnad, och när flyktingar tar med sig en hederskultur som ofta handlar om att försvara sig själv och sin grupp och sätta sanningen på andra plats. Vi måste återvinna tron på att alla kan och ska bidra till det gemensamma samhället. Vi behöver bygga en stark ekonomi – inte för att gynna oss själva – utan för att kunna hjälpa andra. Detta är bara en bråkdel av många exempel.
Om dessa värderingar inte får vägleda Sverige framöver kommer människor fara illa och samhället nedmonteras – välsignelsen kommer tas ifrån oss.

* Ett samhälle som förkastat Gud och med individen i fokus