– Jag levde med mig själv som gud. Sa vad jag ville, umgicks med vilka jag ville, gjorde vad jag ville. Jag tänkte att det inte spelade någon roll och att mina handlingar aldrig skulle få några konsekvenser. 

Namn: Rajesh Kumar
Bostadsort: Hyderabad, Indien 
Sysselsättning: Arbetar inom olika områden i kyrkan 
Intressen: Böcker, spela gitarr, långa skogspromenader
Fun fact: Har varit missionär i Sverige

Detta säger Rajesh Kumar som växte upp i en kristen familj i Hyderabad i mitten av Indien. Han gick under en lång tid ofta i kyrkan, men ofta berodde detta på press från föräldrarna. Till slut blev frustrationen för stor och Rajesh gjorde uppror mot sina föräldrar och mot sin församling.

Ett liv i förvirring

Utan vägledning från kyrkan blev förvirringen stor. I ett land där många tillber miljontals gudar valde Rajesh till slut att göra sig själv till gud. Att njuta så mycket som möjligt av allt som verkade gott blev den enda motivationen i livet.
– Jag levde efter det som världen sa var gott. Jag trodde att jag skulle få ett lyckligt liv om jag fortsatte, men någonstans kände jag ändå en gnagande oro över att något var fel. 

JAG SER DET SOM ETT MIRAKEL, ATT GUD TOG TAG I MITT HJÄRTA OCH FÖRVANDLADE MITT LIV.

Gud förvandlade hjärtan

Trots att det var på grund av tvånget från föräldrarna som Rajesh valde att sluta gå i kyrkan, så var det när hans morbror drog med honom till ett möte i kyrkan som saker förändrades. Till en början var det med ett stängt hjärta han tog del av vad som hände under mötet. Men sakta förändrades hans inställning och när talaren predikade över kung Davids liv var det inte bara Rajesh som blev berörd, utan många andra ungdomar som satt i salen.
– Jag ser det som ett mirakel, att Gud tog tag i mitt hjärta och förvandlade mitt liv. Efter att jag blev fylld av den helige Ande har jag gått från att inte bry mig alls om religion eller gudar, till att vandra med Jesus. 

En vandring med Jesus

Rajesh ser fortfarande hur Gud förvandlar honom inifrån. Steg för steg har han fått förstå vem han själv är och vem Gud är. Han kommer ofta tillbaka till bibelordet från Psaltaren: Jag vill lära dig och undervisa dig om den väg du skall vandra, jag vill ge dig råd och låta mitt öga vaka över dig (Ps. 32:8)
– Jag får vandra med Jesus varje dag och han har visat att han kan göra även det minsta och sämsta till något oändligt gott.