Skapa i mig, Gud, ett rent hjärta och ge mig på nytt en frimodig ande. Ps 51:12

Orden ovan från Psalm 51 är en bön som bads av kung David för 3000 år sedan. Bönen riktas till Gud i en period av ånger när David brottas med skam och skuld efter att ha syndat. När man är i den situationen så är det lätt att tänka att Gud inte vill ha med mig att göra – jag får skylla mig själv. Jag borde göra något osjälviskt, visa att jag är bättre, innan jag närmar mig Gud. Med synden kommer det ofta, om inte alltid, en fokusförskjutning. Vi frestas att ta bort blicken från Jesus och hans godhet till att i stället se på oss själva och vår egen godhet, eller bristen av den.

Frimodighet inför Gud: Ef 3:12; Hebr 4:16; Hebr 13:6

Frimodighet inför människor: Apg 9:27-28; Apg 14:3; Josua 1:6-9

Här behöver vi Davids insikt och bön. Insikten att Guds godhet är större än mina felsteg och bönen att Gud ska skapa ett rent hjärta i mig och ge en frimodig ande. Orden är som ett vasst svärd som skär genom synden och ger oss fri sikt att se oss själva och Gud i rätt ljus. Detta tvingar också högmodet att ge vika. Högmodet som säger att det handlar om mig och mina gärningar. Det du får är inte bara friheten i ett rent och frimodigt hjärta, utan också friheten att slippa bära upp tyngden av att vara universums mittpunkt.

När jag vet att jag alltid är välkommen till pappa Gud, så tar det bort rädslan att bli avvisad av människor.

Det senaste året har jag funderat mycket på ordet frimodighet. Vad är det att vara frimodig? Jag har länge tänkt att det innebär att vara extrovert, frispråkig, orädd och framåt socialt. Det jag har upptäckt är att det finns två sätt som Bibeln talar om frimodighet: att vara frimodig inför människor och att vara frimodig inför Gud. Insikten att Bibeln talar om frimodighet på olika sätt har hjälpt mig förstå att jag inte behöver vara på ett visst sätt för att vara frimodig. Att jag kan vara frimodig inför människor är en följd av att jag frimodigt kan komma inför Fadern. När jag vet att jag alltid är välkommen till pappa Gud, så tar det bort rädslan att bli avvisad av människor.

Sång: Frimodiga hjärtan – Micke Fhinn & Bo Järpehag

Vi får komma inför Dig med frimodiga hjärtan
För Du har betalat priset
Vi behöver inte skämmas
Vi behöver inte dölja nåt
Vi behöver inte se på våra nederlag,
våra brister och fel
För Du har betalat priset.

Bön: Tack Gud för att vägen till dig är öppen för alla människor genom det Jesus gjort. Ge mig frimodighet inför dig och andra människor. Amen