Vissa säger att Gud inte längre behövs för att förklara vår värld tack vare fysiken. Man glömmer lätt att Galilei, Newton, Maxwell, Faraday och många andra som varit avgörande för vår förståelse för fysiken var kristna. Fysikens ordnade lagar sågs som gudsbevis, och kristna vetenskapsmän använde det förnuft Gud gett dem för att utforska Guds stora verk genom vetenskapen. 

För hundra år sedan visste ateisterna att Gud krävs för att universum skulle kunna ha en startpunkt, och de trodde därför att universum var evigt. Lemaître, en katolsk präst och vetenskapsman, lade 1927 grunden för bigbangteorin, men det dröjde långt in på 60-talet innan många ateistiska vetenskapsmän accepterade teorin om universums början. Än idag kan ateistiska fysiker inte komma överens om en förklaring till vad som orsakade big bang.

Extremt finjusterat

En, om möjligt, ännu svårare fråga för ateistiska fysiker att svara på är varför våra fysiska lagar är så otroligt fint justerade. Bland formlerna i de fysiska lagarna finns nämligen konstanter med otroligt precisa värden. Bland annat storleken på den starka kraften, gravitationskonstanten, massan för olika elementarpartiklar, och den kosmologiska konstanten, råkar alla vara finjusterade och kalibrerade. Om det inte varit så skulle universum fortsätta expandera så fort efter big bang att inga atomer någonsin kom nära varandra, eller så långsamt att hela universum kollapsade tillbaka till en punkt.

Fysiken har inte på något sätt ersatt Gud i våra förklaringar av världen – den vittnar starkare än någonsin om vår skapares storhet!

Vi lever i ett universum som är många miljarder år gammalt, med stabila stjärnor och en uppsjö av grundämnen i jordskorpan. Det är så osannolikt och bortom allt förstånd, att fysiker försöker komma på modeller som möjliggör att oändligt många universum hela tiden skapas överallt, så att åtminstone något universum fungerar så bra som vårt. 

Skaparens storhet

Jag skulle kunna nämna många andra exempel i fysiken som visar detta, men jag hoppas att du redan förstått poängen: Fysiken har inte på något sätt ersatt Gud i våra förklaringar av världen – den vittnar starkare än någonsin om vår skapares storhet!