Fysisk träning är nyttig på sitt sätt, men gudsfruktan är nyttig på allt sätt, för den har löfte om liv, både för den här tiden och den kommande. (1 Tim 4:8)

Att ta hand om kroppen är bra. Det påverkar vårt mående, vår hälsa och i förlängningen vår förmåga att leva ut Guds vilja med våra liv. Därför är det inte något dåligt alls med att träna och ta hand om kroppen. Tvärtom är det något nyttigt, något som Bibeln uppmuntrar till. Du tar ansvar för kroppen när du tränar och lever i balans.

Samtidigt ligger inte fokus, varken i den här versen eller i Bibeln generellt, på att vi ska ta hand om kroppen. I stället betonas gudsfruktan. Vad är det för något? Gudsfruktan kan uttryckas som att man lever med både en bävan inför Guds helighet och en tacksamhet över hans nåd. Det är medvetenheten om att den högste Guden alltid ser dig, med en blick full av kärlek men också med en förväntan på att du ska göra det rätta, det goda. Gudsfruktan får dig att inte fuska på ett prov även när ingen märker det, att sluta köpa barnbiljett när du passerat åldersgränsen och att på andra sätt göra det rätta oavsett om du får ut något av det eller inte. 

Varför skulle gudsfruktan vara bättre än fysisk träning? Versen förklarar det ganska simpelt – det handlar om vad som är viktigt i längden. Att kroppen mår bra hjälper oss nu, i det här livet. Men att följa Jesus, att frukta Gud och följa honom, det är att leva ett liv i gemenskap med honom. Och det livet tar inte slut när kroppen dör, utan fortsätter i evighet. Det är ett underbart hopp, men det finns också en allvarlig sida av det. Vi kan gå miste om det eviga livet om vi inte bevarar vår relation med Jesus. Därför är gudsfruktan så viktig, långt mycket viktigare än att gå till gymmet. För att växa i gudsfruktan behöver vi därför låta Guds ord forma oss och prioritera tid med Gud i vardagen. 

Det handlar om vad som är viktigt i längden

Bibeln är så härligt nyanserad ibland. Den sätter det där med kroppen i perspektiv. Visst är det bra att vårda kroppen – men det är absolut inte värt att ha som prio ett i sitt liv. Båda dessa saker kan vara sanna samtidigt, och vi får öva oss i att ägna kroppen en del tid och uppmärksamhet för att vi ska må bra, utan att det tar över. Det är faktiskt mycket viktigare att ha det rätt ställt med Gud och att leva med Guds vilja för ögonen varje dag.