I Apostlagärningarna kan vi läsa om hur Gud genom Anden flyttar in hos lärjungarna. Efter denna dag, som idag firas som Pingstdagen, leder och hjälper Anden lärjungarna i deras fortsatta tjänst på ett tydligt sätt. Men Anden har funnits med redan innan Pingstdagen.

Den helige Ande finns med från Bibelns första blad till dess sista; Anden är med när Gud skapar, och Anden ber med församlingen i Uppenbarelsebokens sista kapitel. I Bibeln visar Gud för oss att han är treenig. Han är själv en gemenskap mellan Fadern, Sonen och Anden. 

Du är ljus och salt från Gud till dina vänner, och du har en uppgift att be för dem.

Romarbrevet säger att Gud har lämnat spår efter sig själv i skapelsen. Ibland brukar man ta solen som exempel för att förklara något av treenigheten. Fadern liknas vid själva solen, Sonen vid solstrålarna – vägen mellan solen och oss – och Anden vid värmen vi känner av solen. Guds Ande är en självständig person; Anden kan bli bedrövad, och man kan synda mot Anden på ett sätt som skiljer sig från hur man syndar mot Fadern och Sonen. Anden talar till församlingen.

Gamla testamentet

I GT verkar Anden med Guds folk, speciellt med kungar, präster och profeter. Ordet kristen kommer från grekiskan och betyder smord, på hebreiska masihach. Man smorde i GT personer som skulle verka för Gud med en speciell smörjelseolja, som pekar framåt mot Anden. Dessa roller – kung, präst och profet – har i NT tagits över av församlingen, av alla kristna. Det innebär att du, om du är döpt och vill tillhöra Jesus, är något av detta för dina klasskompisar och vänner. Profet är någon som talar eller på olika sätt förmedlar Guds ord, rätt ord i rätt tid – någon som förmedlar något som är på Guds hjärta. I GT finns hela tiden denna starka koppling mellan Guds Ande och Guds ord. Präst var i GT någon som var en länk och medlare mellan Gud och människa. Du är ljus och salt från Gud till dina vänner, och du har en uppgift att be för dem. Kungen var en ledare. Det är också du kallad att vara. Någon som på ett ödmjukt men tydligt sätt kan ta initiativ och peka åt rätt håll och uppmuntra andra att ta rätt beslut, i linje med Guds ord. 

Att ta emot Anden innebär att vi får ta emot den kraft som är kopplad till Guds ord.

Nya testamentet

I NT befaller Jesus apostlarna att inte börja med uppdraget som han gett dem (Missionsbefallningen) innan Anden har kommit. De behöver bli döpta i den helige Ande, rustade med kraft från höjden. Anden gör dem till vittnen. Gud verkar fram detta med kraften från sin Ande. Ordet döpt kommer från ordet doppad. Dopet innebar på Jesus tid att man doppade ner sig helt i vatten, man blev helt omsluten. På samma sätt kommer Anden över apostlarna, nära, omslutande med hela sin kraft, frid och liv. Att ta emot Anden innebär att vi får ta emot den kraft som är kopplad till Guds ord. Det får vi göra genom dopet och genom att leva i dopet, den dagliga omvändelsen. Och efter detta uppmanas vi att ständigt låta oss uppfyllas av Anden.

Som vinden

Det står att Anden på pingsten kom som en våldsam storm. En storm är ibland skrämmande, den kan vara farlig. Sådan är Gud. Det går inte att låsa in Anden. Det går inte att tämja Gud. Samtidigt kan vinden blåsa i en stilla bris. Gud läker det där du bär med dig med sina silkeshänder. Lyfter upp, bär nära hjärtat, viskar sitt helande ord. 

Jesus säger att en person som är född på nytt också liknar vinden. En sådan person blir verkligen fri. Fri från människofruktan. Fri från fruktan för allt utom Gud. Den står under Guds befäl och Anden leder. Gud och hans ord är auktoriteten. Kraften från Guds Ord och Ande i hjärtat sätter oss fria att följa Jesus, segra över synden och gå ut och göra alla folk till lärjungar. 

Synden och den helige Ande

Synden gör oss okänsliga för Anden, kuvade och ofria. Man tappar tålamodet och väntar inte längre på Guds ingripande utan söker själv ta det som bara Gud kan ge. Respekt. Rätt. Tillfredsställelse. Frid. Uppgifter. Synden gör oss svaga och veka. Det som en gång var en levande, kärleksfull kraft i ditt liv tynar bort, förminskas och kvävs. Du blir okänslig för Andens stilla maningar och behöver hitta tillbaka till den uppmärksamma relationen, där du fullt ut respekterar Gud för den han är, och hans ord. Där, i lydnaden, finns både den livgivande närheten och kraftflödet. Anden tränger sig inte på. Fienden däremot pockar på, tjatar och anfaller. Men Anden tvingar ingen. 

Anden förhärligar Jesus. När Anden verkar så hamnar alltid Jesus i centrum och blir upphöjd. Anden överbevisar om synd och rättfärdighet och dom. Den som lever nära Anden lever med en ökande medvetenhet om synden, och en ökad vrede mot synden. Anden väcker ett uppriktigt hat mot synden och samtidigt pekar Anden mot Jesus som är den enda lösningen. 

Guds ord och den helige Ande

Vi ser i Apostlagärningarna hur kopplingen mellan Guds Ande och Guds ord från GT gång på gång lyfts fram. Guds Ande ger kraft att förkunna och förmedla Guds ord – där Guds Ande verkar har Guds ord framgång. Där Guds ord predikas faller Guds Ande. 

Anden påminner också om Guds ord. Där Anden verkar så blir det ett fokus på Guds ord, på Bibeln. Du märker att det som står i Bibeln är relevant och handlar om dig. Anden gör Guds ord och evangeliet personligt för oss. Anden vill uppenbara Jesus som din enda väg till Gud, mitt i dina utmaningar och din synd, inte bara Jesus som vägen till Gud i läromässigt korrekt mening. Anden verkar så att Bibeln, från att ha uppfattats vara gamla svårbegripliga berättelser eller teoretisk lära, blir till en starkt personligt uppfattad angelägenhet. Synden blir inte ett teoretiskt problem, den blir en djupt känd sorg. Guds kärlek reduceras inte till en lärosats. Den blir en överbevisande kraft. Guds rike blir inte bara ett begrepp, du märker i stället dagligen av hans regering.