– Det var normalt att vara ateist, så det var jag!
Endast det vi kan se och det vetenskapen kan bevisa finns, tänkte Hilde Göthner länge. Att det skulle finnas en gud eller en andlig verklighet var helt uteslutet för henne.

Namn: Hilde Göthner 

Ålder: 20 år gammal 

Bostadsort: Örkelljunga 

Sysselsättning: Bibelskoleelev 

Intressen: Vara utomhus, musik, läsa

Fun fact: Kan steppa

Det var först när hon mötte människor som tänkte och trodde annorlunda än hon själv som hon började reflektera över vad hon egentligen trodde på. Detta hände på konfirmationslägret som hon åkte på utan att egentligen själv vilja det.

Möte i frustrationen

Allt eftersom lägret gick fick Hilde kompisar hon trivdes bra med och det som till en början bara var något att ta sig igenom blev då riktigt roligt. Att så många unga människor trodde på Gud gjorde att hon började omvärdera sina tankar. En andakt om Gud som skapare ända ner på atomnivå gjorde starkt intryck, speciellt eftersom tjejen som höll andakten inte var mycket äldre än Hilde själv.
– När mina vänner pratade om att de hade mött Gud under förbön, typ genom att känna en hand på sig, tänkte jag att han måste finnas. Men jag var sjukt sur för att han inte visade sig för mig!

HON GICK UT FRÅN ANDAKTEN INNAN DEN VAR SLUT, OCH SPRANG UT OCH SKREK PÅ GUD. 

Under några långa dagar bad hon om ett möte med Gud, men upplevde bara tystnad. Frustrationen var stor och en kväll på en andakt brast det. Hon gick ut från andakten innan den var slut, och sprang ut och skrek på Gud.
Dagen efter när Hilde vaknade kände hon total frid och var helt säker på att Gud fanns.

En framtid och ett hopp

Efter konfalägret började Hilde gå i en ungdomsgrupp. Där fick hon många förebilder i tron och lärde sig mer. Från att tänka på Gud som en skapare långt borta, till att förstå att Jesus dött och uppstått för vår skull. Idag vänder sig Hilde till Gud med många av sina problem och svårigheter. Att han skapat oss ger livet en helt annan mening än att vi bara försöker göra karriär och leva för vår egen skull.
– Jag har ett ansvar, ett uppdrag, som är kopplat till Gud. Jag får berätta om honom för andra!

Men tron har också medfört svårigheter. När man på djupet vill följa Jesus får det konsekvenser för ens liv. Man får stå emot destruktiva kulturer som råder bland annat i skolan. Men för Hilde har det alltid varit värt det.
– Jag återkommer ofta till Jeremia 29:11. Det gör mig trygg att veta att min framtid ligger i Guds händer!