Joakim von Anka i sin pengabinge är ett tydligt exempel på girighet. Men girighet kan också vara grunden till otrohet och osunt karriärfokus. Våra behov och vårt hjärtas törst efter kärlek kan bara stillas av Gud.


Som all synd innebär girighet att man sätter något annat högre än Gud. En girig människa har ett omättligt begär efter att ha, äga och kontrollera. Begäret går ofta ut över andra människor. Den som vill leva generöst har i stället Gud i livets centrum. Gud, som är kärlekens källa, hjälper oss att höja blicken och leva för något större än oss själva. Då handlar inte livet om att fylla sig själv med ett osunt begär, utan att i ord och handling älska Gud och sina medmänniskor. Det är saligare att ge än att ta (Apg 20:35).

Girighet på flera sätt

Girighet förknippas ofta med pengar, men handlar i grunden om att hålla en del av sig själv avskild från Gud. Man vill hellre bestämma själv än att lyssna till Guds kärleksfulla vägledning. Det kan handla om olika områden i livet, till exempel pengar, sexualitet och karriär. Ett exempel på sexuell girighet kan hämtas från Karl Ove Knausgårds självbiografi, Min kamp. Knausgård skildrar sin sexuella längtan under ungdomen och det tidiga vuxenlivet. I stället för att låta Guds kärleksfulla vägledning styra över sexualiteten, höll Knausgård denna del av sitt liv borta från Gud och lät begäret styra handlingarna. Ett begär som ville ha, äga och kontrollera partnern men som aldrig blev mättat. I Predikaren 5:9 står det: Den som älskar pengar blir inte mätt på pengar, och den som älskar rikedom får aldrig nog. Det som skrivs om pengar gäller även annat i livet, i det här fallet den sexuella längtan. Knausgårds sexuella girighet slutade med att han två gånger i sitt liv var otrogen mot sin partner.

Girighet är i slutändan bara en personlig föreställning om vad man behöver, inte en sann beskrivning av ens behov.

Girighetens överman

Men i Jesus kan människans kamp övergå till seger. Jesus kärlek, nåd och förlåtelse är tillräcklig för oss. Girighet är i slutändan bara en personlig föreställning om vad man behöver, inte en sann beskrivning av ens behov. Våra behov kan bara fullt tillgodoses av Gud. Som Augustinus säger: ”Du, o Gud, har skapat oss till Dig och vårt hjärta är oroligt till dess det finner vila i Dig”.

Eftertanke

Vad i ditt liv vill du inte dela med Gud? Inom vilka områden av livet påverkas du lättast av girighet?