Två inlämningsuppgifter i engelska. Prov i biologi och fysik. Redovisningar i svenska och historia. Veckor som dessa med massor av uppgifter dök upp då och då under min skoltid och jag minns vilken stress det kunde leda till.

Du som går i skolan känner säkert igen dig. Plugget hänger över dig samtidigt som det finns annat viktigt som du vill hinna med. Då kan man fråga sig vad allt pluggande egentligen ska vara bra för. Vill inte Gud att jag lägger tiden på något mer meningsfullt?

Två diken

Det är viktigt att fundera över hur vi kristna ska tänka kring skolan, annars finns det nämligen en risk att vi hamnar i olika diken. Det ena diket är att vi tar skolan på stort allvar, men på fel sätt. Vi gör allt vi kan för att nå höga betyg. Betygen blir något som ger oss status och ett värde. Detta leder till en osund betygshets som vi i längden mår dåligt av. Då måste vi påminna oss om att vårt värde inte ligger i vad vi presterar, utan i att vi är Guds älskade barn!

Det andra diket handlar om att ta för lätt på skolan. Lathet kan vara en del i detta, att man helt enkelt inte bryr sig om att lära sig så mycket så länge man klarar betygen. Det kan också vara lätt att tänka att skolarbetet inte är så viktigt jämfört med att läsa Bibeln, be eller gå till ungdomsgruppen.

Plugga för andras skull?

Det finns goda skäl till varför vi bör satsa på skolarbetet. I kapitel 25 i Matteusevangeliet berättar Jesus en liknelse om hur en rik man ger sina tjänare pengar som de ska ta hand om. På samma sätt har Gud gett oss egenskaper och förmågor som vi ska använda på bästa möjliga sätt. I liknelsen berömmer Jesus de tjänare som har använt sina pengar klokast. På samma sätt vill Jesus att vi använder våra förmågor och egenskaper klokt så att de kommer till så stor glädje för andra som möjligt.

Det behöver alltså inte vara mindre viktigt att plugga till biologiprovet än att läsa bibeln.

Att satsa i skolan är ett utmärkt exempel på att använda sina förmågor på ett klokt sätt. Gud har gett dig förmågan att läsa, räkna, analysera och tänka – han vill att du ska använda dem! Oavsett hur duktig du är i skolan kan du alltid göra ditt bästa av den potential Gud har gett dig. Genom att satsa i skolan skaffar du dig dessutom kunskap så att du kan påverka samhället i positiv riktning och vara till nytta och glädje för andra. Du pluggar inte främst för din egen skull!

Det behöver alltså inte vara mindre viktigt att plugga till biologiprovet än att läsa Bibeln. När du pluggar tar du till vara på de förmågor Gud har gett dig så att du kan bidra till en bättre värld. Men kom ihåg, du behöver aldrig plugga och prestera för att få ett värde – du är redan oändligt värdefull!