Guds helighet beskrivs ofta som något skrämmande. Men saken är att den också är lika mycket fantastisk och underbar. Och tanken med ditt liv är faktiskt att du också ska bli helig.

När jag som liten firade valborgsmässoafton hos mina kusiner avslutade vi alltid firandet med en stor brasa (som ju hör Valborg till). Vi barn brukade tävla om vem som kunde stå närmast med ansiktena vända mot den brännande elden. Du kanske har gjort samma sak? Vår lek med elden hade förstås kunnat få förödande konsekvenser. Nu gick det ju aldrig så långt, eftersom varenda instinkt i kroppen ville rygga tillbaka från elden, men ändå: brasan och elden var så varm och så kraftfull att den kunde sluka inte bara veden utan också mänskligt liv.

Bli ett med elden

När jag nu skriver att elden kan liknas vid Guds helighet blir du kanske något förvirrad. Det låter ju hemskt! Är Guds helighet något som kan förgöra liv? Svaret på den frågan är: ja, Guds helighet är så mäktig att ingenting som är emot Guds vilja kan finnas i hans närhet. Men, Guds helighet rymmer också hans kärlek till oss.

När han får befria oss från vår synd behöver vi alltså inte bara hålla oss på rätt avstånd från elden och värma oss utan vi kan stå mitt i elden och dela hans helighet.

Han vill inte att vi drabbas av hans helighet på ett sådant sätt att vi går under. Han vill att vi drabbas av hans helighet på ett sådant sätt att vi också blir heliga, att vi blir lika honom. När han får befria oss från vår synd behöver vi alltså inte bara hålla oss på rätt avstånd från elden och värma oss utan vi kan stå mitt i elden och dela hans helighet.

Helig vadå?

Innan vi gör några nedslag i Bibeln som särskilt handlar om Guds helighet vill jag kort förklara ordets innebörd. Du har säkert använt ordet ofta, sjungit det i psalmer och lovsånger eller läst det i Bibeln, men vad betyder det egentligen? Det ord som i Gamla Testamentet översätts med helig betyder ungefär “att vara avskild” och kanske då att vara avskild “med ett särskilt syfte”. Gud är helt unik och hans helighet är en viktig del av det som gör honom unik. Han är någonting helt annorlunda än oss människor eller något annat vi känner till i skapelsen. Vad Gud kan göra, och vad Gud vill göra för oss människor är någonting som ingen annan kan. Han är starkare, större, mäktigare, godare och kärleksfullare än allt i skapelsen. Guds helighet kan också liknas vid elden på det sätt att hans helighet strålar ut (liksom värmen från elden) och sätter prägel på omgivningen. Guds vilja är att dra oss människor in i sin helighet, att även vi blir heliga, avskilda för att tillhöra honom. För i Guds helighet finns det eviga livet, i motsats till att vara kvar i dödens och syndens välde.

Vackert och farligt samtidigt

I Andra Moseboken kapitel 3 kan vi läsa om hur Mose möter Gud i den brinnande busken i öknen. Att buskar brann ute i öknen var inget konstigt där och då, det märkliga var att busken inte brann upp. Redan i denna bild ser vi hur Guds nåd och Guds helighet går sida vid sida: eldens syfte är inte att förtära och bränna sönder skapelsen utan att skapelsen också skall bli helig. Mose hör Guds röst som säger: Kom inte närmare! Ta av dig skorna. (2 Mos 3:5) Alltså, samtidigt som Guds helighet är något vackert och underbart är det också något farligt. Mose ska inte komma för nära och han måste ta av sig sina skor, något som var vanligt att göra för att visa vördnad när man till exempel gick in i ett tempel eller besökte en helig plats. Den Gud som uppenbarar sig och visar sin helighet är inte heller vem som helst utan Bibelns Gud som här presenterar sig som Abrahams, Isaks och Jakobs Gud. Gud visar att han är en levande och verksam Gud.

Klä av sig för att klä på sig

När vi läser detta många tusen år senare får vi ställa oss frågan: hur närmar vi oss Guds helighet? Att Gud är helig innebär att det är han som sätter agendan och att det är vi som måste rätta oss. Vi kan inte ändra på Guds karaktär eller vilja efter våra egna önskningar. Vad innebär det för oss att “ta av skorna” när vi går in på helig mark? Skorna kan symbolisera allt det vi åstadkommit i livet, men som vi måste lämna bakom oss när vi träder in i Guds helighet. När vi träder in i Guds närhet får vi också lägga av oss den identitet vi själva skapat och klä oss i den helighet som Gud ger. Detta kan låta enkelt men är ofta svårt.

Sjunga med änglarna

En annan mäktig berättelse om mötet med Guds helighet finns hos profeten Jesaja när han är i templet (Jes 6). Jesaja ser hur serafer (änglalika himmelska varelser) med sex vingar vardera täcker sina ögon och sina kroppar inför Herrens tron och ropar: Helig, helig, helig är HERREN Sebaot! Hela jorden är full av hans härlighet (Jes 6:3). De himmelska seraferna känner sådan vördnad inför Guds helighet att de inte vågar se på honom och måste täcka sig själva! Detta är ord som många kristna sjunger varje söndag i kyrkan. På samma sätt som seraferna står inför Guds tron får även du och jag komma inför honom med vår vördnad och lovsång.

Det som Jesaja trodde skulle bli hans död innebär istället att han får del av det eviga livet.

Grillkol som renar

Jesaja blir livrädd över vad han ser och utropar: “Ve mig, jag förgås!” Jesaja var medveten om sin egen synd och om att ingenting som är syndigt kan vistas i Guds närhet och överleva. Hans synd berodde dels på honom själv, men också på sammanhanget han befann sig i: att han bodde bland ett syndigt folk som gått bort från Gud. Jesajas situation var alltså inte särskilt annorlunda från din och min: vi är syndare och vi lever i en fallen värld där synden är uppenbar. Serafen flyger då fram till Jesaja, renar och förlåter honom med en glödande kolbit som han håller i en tång. Detta är Guds helighet, koncentrerad till en kolbit från altaret, som inte ens serafen kan hålla i. Denna kolbit vidrör Jesajas läppar och han blir fullkomligt ren, hans skuld blir borttagen och hans synd försonad. Genom att Guds helighet rör vid Jesajas läppar blir också han helig. Det som Jesaja trodde skulle bli hans död innebär istället att han får del av det eviga livet.

Att få bli helig

Det enda sättet vi kan närma oss Guds helighet är som Mose och Jesaja: medvetna om vår synd och införstådda med att vi aldrig kan bli heliga på egen hand. Men genom den helighet som Jesus har vunnit åt oss på korset är detta möjligt. Nattvarden är en utmärkt bild för hur Guds helighet kommer utifrån, från Gud, och ändå får förvandla oss inifrån. Precis som Jesaja blev vidrörd av kolbiten får vi bli vidrörda av Jesus egen kropp, vi får till och med äta och dricka av honom! På det sättet blir hela vår person helig och vi får bli bärare och spridare i en värld som längtar efter att uppfyllas av Guds helighet.