Jag vet vilka tankar jag har för er, säger Herren, nämligen fridens tankar och inte ofärdens, för att ge er en framtid och ett hopp. Jeremia 29:11

Lite till. Bättre kan du. Var uppdaterad. Skynda på. Välj. Klara dig själv. Var så här. Se ut så här. Prestera! Detta är budskap som samhället matar oss med. Genom reklam berättas det för oss att vi behöver mer; att det vi har och de vi är, inte är nog. Lyssnar vi till vad världen säger är det lätt att bli modfälld och nedtyngd. Men Gud säger något annat: Jag vet vilka tankar jag har för er, säger Herren, nämligen fridens tankar och inte ofärdens, för att ge er en framtid och ett hopp. 

Vet du hur älskad du är?

Gud har inte ofärdens tankar för oss, inte olycka eller undergång, utan tankar av frid. Jag tror att fridens tankar kommer genom vissheten om att vara djupt älskad. Vet du hur älskad du är? Du och jag är skapade för att bli älskade av Gud, det är vårt främsta syfte. Men när människan valde bort Gud kom synden in i världen och då skadades relationen. Hela Bibeln berättar om hur Gud vill återupprätta den brustna relationen, men att människan ständigt vänder Gud ryggen. Därför väljer Gud själv att bli människa och bo bland oss. Jesus, 100 % Gud, 100 % människa, föds i en trasig värld för att kunna hela och upprätta den. Han kommer till världen för att dö i ditt och mitt ställe och öppna vägen till Gud, så att vi kan komma nära honom igen. Att vara hos Gud var tanken från början och därför bär varje människa en prislapp med det skyhöga priset: “Kristi blod, för mig utgjutet.”

När denna sanning får landa i våra hjärtan, tror jag att oron för det som ligger framför försvinner och vi fylls av hopp. När jag inser att Gud älskar mig, att han har betalat ett högt pris för att få vara med mig, får jag frid. Vilket betyg jag får, hur många Instagramföljare jag har eller vad andra tycker och tänker om mig, spelar kanske mindre roll då jag vet vilka tankar Gud har om mig.

Sång: Du vet väl om att du är värdefull – Ingemar Olsson
Du vet väl om att du är värdefull,
att du är viktig här och nu.
Att du är älskad för din egen skull,
för ingen annan är som du.

Bön: Tack Gud för att du har fridens tankar för mig och att jag är skapad för att bli älskad av dig. Tack för att du inte älskar mig för vad jag gör utan för den jag är. Tack för att jag genom Jesus har fått bli helt förlåten och får komma nära dig. Amen.