Överleva inuti en fisk?! En stad som är gigantisk?! Är det verkliga händelser, eller är Jona en liknelse som visar på Guds godhet? Låt oss undersöka och se hur det ligger till.

De som är skeptiska till Jona pekar bland annat på att han äts upp av en fisk och överlever. Kaskeloter* och även vissa vithajar är förvisso stora nog för att kunna svälja en människa hel, men även om man får plats så kvävs man. Dock glömmer man bort att Gud är allsmäktig och kan göra under. Med andra ord är fisken inte längre något riktigt problem. 

Tre belägg för att Jona funnits

  1. Det finns en profet i 2 Kungaboken 14:25 som heter Jona, Amittajs son. Detta är exakt samma namn som vi möter i Jona bok, vilket talar för att det är samma person, speciellt då det som utspelar sig i 2 Kungaboken sker under samma period som Jona boks händelser.
  2. Staden Nineve har funnits och var under denna tid kanske världens största stad. Att den var så stor att det tog tre dagar att färdas igenom den kan förstås av begreppet den stora staden (Jona 3:2), vilket var fyra städer som ibland räknades som en och samma (se 1 Mos 10:11-12). Likaså har Jafo (Jona 1:3) funnits (kallas för Joppe i Nya Testamentet och heter idag Jaffa).

Tror vi på en allsmäktig Gud och att Jesus är Guds son finns det ingen orsak till att tvivla

  1. Jesus pratar om Jona som om det hänt på riktigt (se Matt 12:38-41). Varför ska vi tvivla på vad Guds son säger, han lär ju ha koll?

Det finns klurigheter med Jona bok, men tror vi på en allsmäktig Gud och att Jesus är Guds son finns det ingen orsak till att tvivla på att Jona faktiskt funnits och att det som beskrivs verkligen hänt.

* Kaskeloter är visserligen inte fiskar enligt dagens klassificering, men kan mycket väl ha ansetts vara det på 700-talet f.Kr.