Hela Bibeln är relevant, för hela Bibeln pekar fram mot Kristus. Personer, händelser och institutioner i GT pekar fram mot honom.

Om du inte sett Christopher Nolans film Prestige från 2006 är det hög tid att göra det. Filmen är ett mästerverk. (Spoilervarning om du inte sett filmen.) Filmen snurrar omkring frågan hur trollkarlen Robert Angier genomför sitt helt oförståeliga magitrick, som drar till sig stora folkskaror. I ena sekunden står på han på scenen, och i andra sekunden dyker han upp bakom publiken. Geniet Nolan har gömt svaret redan i första scenen. I filmens öppningsscen får man se Angiers mentor, John Cutter, utföra ett inte allt för komplicerat trick inför en liten flicka. Cutter tar en kanariefågel, lägger fågeln i en bur, och buren under en duk. Plötsligt slår han ner duken, och fågeln verkar vara borta. Men så visar Cutter sin hand, i vilken han håller fågeln. En liten bit in i filmen återvänder vi till tricket och får veta den hårda sanningen. Fågeln i buren har krossats och dött när fågelburen slagits ihop, och fågeln i Cutters hand är inte samma fågel, men en väldigt lik. Tittaren som är uppmärksam ser att öppningsscenen ger svaret på hela filmens gåta. När Angier trollar bort sig själv är det inte samma person som dyker upp bakom publiken, men han har lyckats hitta ett sätt att klona sig själv. Det hemska är att han själv eller hans klon måste dö varje gång han gör tricket, och han vet aldrig om han kommer vara den som dör eller överlever. Öppningsscenens trolleritrick är en förskugga (engelska foreshadow) som pekar fram mot hela filmens klimax.

GT pekar mot Jesus på flera sätt

Jesus och hans lärjungar talar gång på gång om hur olika saker i Guds folks historia, som vi kan läsa om i skriften, ger en förskugga av Jesus. Olika personer, händelser och institutioner i Guds stora berättelse ger en försmak av och hintar om hela berättelsens mittpunkt, eller klimax (en berättelses avgörande tillfälle). Så har frälsninghistoriens regissör planlagt sin berättelse. När Jesus talar om att Gamla testamentet (eller Skriften som han kallar det) vittnar om honom, menar han inte bara de många löften eller förutsägelser som talar om honom. Det är fascinerande att läsa om hur Jesus liv uppfyller profeternas förutsägelser om Messias, men vi ska akta oss för att reducera sättet skriften vittnar om Jesus till bara det. Dels blir flera av de tillfällen då NT citerar GT och kallar något uppfyllt i Jesus, rätt märkliga. Dels blir vi begränsade i vår läsning av GT så att vi inte ser eller uppskattar hur passager, ja hela böcker pekar fram mot Jesus. Vad har 3 Mosebok, ”Bibelns torraste bok” om lagar, regler och tabernakelarkitektur, egentligen med Jesus att göra? Tänker vi att GT bara pekar fram mot Jesus med profetior, ja då känns inte 3 Mosebok så jätterelevant för en kristen. Men om vi ser hur 3 Mosebok ger en försmak, en förskugga av Bibelns mittpunkt (Jesus), ja då blir det plötsligt väldigt relevant, också för en kristen. Jesus lägger mer i ordet uppfylla än att bara uppfylla förutsägande profetior, när han säger: Tro inte att jag har kommit för att upphäva lagen eller profeterna. Jag har inte kommit för att upphäva utan för att uppfylla (Matteusevangeliet 5:17).

Förskuggorna i GT

Så vilka personer, händelser och institutioner pekar fram emot Jesus? Listan är så otroligt lång att det inte går att radda upp hela här. Men för att inte göra dig besviken, låt mig nämna tre skuggor NTs författare lyfter fram. Ett annat mer utförligt exempel hittar du i artikeln om Josef i det här numret, som visar hur hans liv pekar fram mot Jesus. 

Det är fascinerande att läsa om hur Jesus liv uppfyller profeternas förutsägelser om Messias, men vi ska akta oss för att reducera sättet skriften vittnar om Jesus till bara det.

Israel, Guds tjänare, pekar fram mot Jesus. Jesus är det nya Israel. Det ser vi bland annat i Matteusevangeliet 2:15: Israels resa ut ur Egypten pekar fram mot Jesus resa ut ur Egypten. De troende som följer Jesus och blir ett med honom blir del av det nya Israel. De 12 apostlarnas motsvarar de 12 stammarna. Därför kan också Jakob skriva till ”de tolv stammarna i exilen/förskingringen” (Jak 1:1). Jesus är dock fullkomlig i det Israel var ofullkomlig i. Jesus prövning på 40 dagar i öken har ett helt annat resultat än Israels 40 år. 

Adam pekar fram mot Jesus (Rom 8:12-21), men framför allt med kontraster. Adam var först i den gamla skapelsen, Jesus är först i den nya skapelsen, den första som uppstått till härlighet. Adams handling ledde till fördömelse, Jesus till frikännelse. Adams handling ledde till död, Jesus till liv.

Till sist pekar också det som vissa skulle kalla Bibelns torraste bok fram mot Jesus. Tabernaklet, översteprästen och den stora försoningsdagen (3 Mos 16) ger en skugga av honom. Jesus gick inför Guds närhet (det allra heligaste) för att likt översteprästen representera sitt folk, med sitt eget blod som offer, för att ta bort vår synd (Heb 9:11-28).

Skriften pekar fram mot Kristus. Låt det bli något du funderar över i din bibelläsning, när du läser Guds ord.