Ett liv med Gud är utmanande. Det innebär att helt och fullt lita på någon och att själv släppa kontrollen. Hur vågar man tacka ja till ett sådant liv? Det beror på vem man tänker att Gud är, alltså ens gudsbild. 

Maria var en person som fick ett extremt utmanande uppdrag: att bli mamma åt Guds son. Vad hade hon för gudsbild, som gjorde att hon vågade tacka ja till detta? Slå upp Lukasevangeliet 1:46-55 i Bibeln, så kan du läsa att Maria brast ut i en spontan lovsång till Gud. Texten visar vad Maria hade för bild av vem Gud är. Så här kan man sammanfatta hennes beskrivning:

  1. Gud är godhjärtad och bryr sig om oss som känner oss små. Maria tillhörde Israels folk, som alltid hade varit en utsatt folkgrupp. Israeliterna visste att det var Guds omsorg som gjort att de inte hade blivit helt utrotade under historiens gång. 
  2. Gud motarbetar ondskan. Israels historia var full av situationer där Gud hade gripit in och Maria tackade Gud för det. Om du läser Gamla testamentet i Bibeln får du en helhetsbild av vad Gud gjorde under den tidsepoken.
  3. Gud är trofast och håller sina löften. Ett stort löfte till Israel var att det skulle komma en kung med ett evigt rike. När ängeln berättar för Maria om barnet är det just denna kung han säger att hon ska få föda. Löftet var sant!

Denna gudsbild är grunden för att du ska kunna förstå hur Gud agerar i vår nutid och i ditt eget liv.

Din gudsbild

I Marias lovsång hittar vi ett bra tips på hur vi kan lära känna Gud. Se på vad Gud har gjort genom historien! Fråga människor som har varit kristna länge. Lär dig vad Bibeln säger om honom. Där finns en stor berättelse som visar att Gud är godhjärtad, motarbetar ondskan och håller löften. Denna gudsbild är grunden för att du ska kunna förstå hur Gud agerar i vår nutid och i ditt eget liv. Om du vet att du kan lita på Gud, kan du våga säga ja till ett liv med honom.

– Marias lovsång har också det latinska namnet “Magnificat” och har blivit tonsatt av många kompositörer, bland andra Bach.
– 
I 1 Samuelsboken 2:1-10 finns en annan lovsång av en annan kvinna. Ser du likheterna mellan den texten och berättelsen om Maria?
– En nyckel till att förstå vad Gud gör i Gamla testamentet finns i 5 Mosebok 7:6-8

Foto: Unsplash.com
DELA
Föregående artikelVem är jag?
Nästa artikelGud kommer nära