Vem skapade Gud? Kanske har en kompis som inte är kristen ställt dig den frågan. Kristna har genom alla tider sagt att Gud aldrig blev skapad, att han alltid har funnits. Finns det belägg för det utanför Bibeln? Svar ja!

Filosofin är den kristnes vän. Av Gud har vi fått förmågan att tänka och resonera. Filosofi handlar just om det – att tänka och resonera om saker. Flera andra artiklar i det här numret använder just filosofi för att visa att Gud finns. Nu ska vi se hur filosofin kan hjälpa oss att visa att Gud alltid har existerat.

Fyrkantiga cirklar – finns de?

Kan vi lära oss saker bara genom att tänka? Svar ja! Här är ett exempel: kan det finnas fyrkantiga cirklar? Nej säger du? Varför då? Jo, förnuftet säger oss att det inte kan finnas några fyrkantiga cirklar. Vi behöver inte åka genom hela universum och kolla för att veta att det är så. Fyrkantiga cirklar är en logisk omöjlighet.

Bollen Bob

Föreställ dig nu en boll. Vi kan kalla bollen för Bob. Tänk dig att Bob är allt som finns. Det finns ingenting utanför Bob. Vi kan nu ställa två frågor.

  1. Kan något ha skapat hela Bob?
  2. Vad händer om vi svarar ja på den första frågan?

Om vi svarar ja på fråga 1 får vi ett märkligt resultat: något som är utanför allt som finns, har skapat allt som finns.

Om vårt resonemang med ”Bob” är rätt, måste någonting utanför universum alltid ha funnits

Men vänta lite! Nu har vi helt plötsligt sagt att det finns något utanför allt som finns. Det kan ju inte stämma. Lika lite som det kan finnas cirklar som inte är runda. Svaret på den första frågan måste alltså bli nej. Det innebär dock att ingenting kan ha skapat hela Bob! Isåfall måste åtminstone en del av Bob alltid ha funnits.

Något utanför universum

Vi har nu sett att hela ”Bob” (allt som finns) inte måste ha funnits för alltid. Något bland allt som finns måste dock ha gjort det. Förr sa ateister att universum alltid funnits. Men vetenskapen verkar nu peka på motsatsen. Kan då universum vara allt som finns till? Om vårt resonemang med ”Bob” är rätt, måste någonting utanför universum alltid ha funnits. Men vad?

Det kristna svaret är givet: Gud är den som alltid har funnits. Både Bibeln och filosofin ger oss skäl att tro det. Bibelns Gud stämmer väl överens med den bild av verkligheten som filosofin ger oss: Ingen skapade Gud. Han har funnits för alltid!