Rätt ord i rätt tid kan göra hela skillnaden. Gud vill ge av sin kärlek och sanning och han använder din mun.

De har makt att binda ihop och makt att på ett ögonblick slita isär. Att sprida värme och ljus eller mörker och hat. När de väl släppts fria är de omöjliga att ta tillbaka. Den som lärt sig bemästra dem har vunnit mycket. Orden vi talar gör skillnad där de landar.

“Orden vi talar gör skillnad där de landar.”

Är jag värdefull?

Vi lever i en tid som inte enbart är enkel. Ensamheten breder ut sig och vi mår allt sämre på insidan. Vi behöver förstå att vi är värdefulla och viktiga just så som vi är och vi behöver varandra för att göra det. Orden vi talar och skriver har makt att trösta och makt att fylla ett oroligt och tvivlande hjärta med frid. Milda ord är som rinnande honung, ljuva för själen och en läkedom för kroppen står det i Ordspråksboken 16:24. När vi vågar uppmuntra varandra hjälper vi till att sprida något av Guds kärlek. Vi påminner varandra om den sanning vi är skapade för att leva i. Nämligen att vi alla är oändligt dyrbara i Guds ögon, viktiga och högt älskade av honom. Det är något vi kan läsa om i Bibeln men det är oftast först när vi får möta den kärleken i varandra som vi på riktigt kan ta den till oss. När vi får ta emot uppmuntran från varandra får vi dessutom ny energi att fortsätta göra det som är gott.  

Uppmuntran som livsstil

Det finns ingen människa som inte behöver bli uppmuntrad. Paulus uppmanar församlingarna i flera av sina brev att uppmuntra varandra och i Hebreerbrevet 3:13 skriver han att församlingsmedlemmarna ska göra det varje dag. Så ofta menar han att vi behöver fylla varandra med den kärlek som våra ord kan ge. Det kan ibland kännas svårt att spontant komma på uppmuntrande ord och ännu svårare att få fram dem, men ord som aldrig blir sagda blir heller aldrig hörda. Om ni har något uppmuntrande ord att säga till folket, så gör det skriver Paulus (Apg 13:15). Det finns alldeles för många fina ord som bara fastnar i en god tanke, men där gör de ingen skillnad. Det krävs mod för att uppmuntra. Det är en livsstil som vi tålmodigt måste öva oss i.

Det finns alldeles för många fina ord som bara fastnar i en god tanke, men där gör de ingen skillnad.”

Ord som skaver

Alldeles för ofta fyller vi dessvärre tystnaden med ord som i stället smakar bittert och som sårar. Ibland räcker det med ett bittert ord för att bryta ner en människa fullständigt och riva isär en relation. Ord från en tanklös kan hugga som svärd står det i Ordspråksboken 12:18. Alla bär vi nog på sår från ord som aldrig borde blivit sagda. Skitsnack, lögner och elaka kommentarer utgör tyvärr en alltför stor del av vår vardag. Det kan handla om en kränkande kommentar eller en sanning vi aldrig ville skulle läcka ut och det kan komma från personen mittemot eller trilla ner som en notis i mobilen. Sådana ord skapar splittring bland klasskompisar på rasterna men lurar sig dessvärre alltför ofta även in i våra församlingar och skapar splittring också där. Bibeln talar om att vi som kristna måste ”tygla vår tunga”. Det innebär att vi måste lära oss avstå från sådana ord. Vi behöver aktivt tänka efter vad det egentligen är vi säger och undvika det som inte är gott för våra medmänniskor. Det kommer inte vara lätt i början men ju mer vi övar oss desto mer kommer det att bli naturligt för oss.

Fyll på!

Jesus säger i Matteusevangeliet 15:18 att vad hjärtat är fullt av talar munnen. Om vi vill tala kärleksfullt måste vi först fylla våra hjärtan med Guds kärlek. Hjärtat fyller sig med det som vi låter det fyllas av. När vi närmar oss Gud och avsätter tid för honom i bön, bibelläsning och gudstjänst formas vi mer och mer efter honom. Då fylls vårt hjärta med en kärlek som, när vi låter den göra det, kommer att sippra ut över våra läppar och spilla över på människorna vi möter.