I allt detta verkar en och samme Ande, som fördelar sina gåvor åt var och en som han vill. (1 Kor 12:11)

Jesus är tydlig med att lärjungarna ska fortsätta hans verk på jorden när han har lämnat den. De kristnas uppdrag blir att vara Kristi kropp på jorden, alltså Jesus händer, fötter, mun, ögon och öron och så vidare. Genom att göra det Jesus gjorde, gå dit Jesus gick, säga det Jesus sa, se det Jesus såg och lyssna så som Jesus lyssnade – så kan människor genom oss få möta Jesus, höra honom och bli berörda av honom. Detta är en av den helige Andes viktigaste uppgifter: att utrusta församlingen, de kristna, med de förmågor som gör att vi kan fortsätta Jesus verk på jorden. Det är dessa förmågor som i Bibeln kallas Andens gåvor eller nådegåvorna.

Vi är ju bra på många olika saker, men Bibeln räknar upp några olika Andens gåvor, som verkar vara särskilt viktiga för Guds rike på jorden. Till exempel nämns gåvorna att profetera, att undervisa, att ha vishet och kunskap, att göra kraftgärningar, att vara generös, att bota sjuka, att tala tungotal, att vara ledare, att evangelisera, att vara barmhärtig, att vara en herde och att ha en särskild gåva att be (men det finns fler!). Allt detta hade ju Jesus – och genom att vi utrustas med dessa gåvor kan Kristi kropp vara aktiv på jorden än idag och Guds rike växa. Därför ska vi be om Andens gåvor, upptäcka vilka gåvor vi har, öva oss och växa i dem och använda dem. Gud uppmanar oss: Sträva efter kärleken, men var också ivriga att få de andliga gåvorna (1 Kor 14:1). 

Hur vill Gud använda dig?

På samma sätt som kroppens olika kroppsdelar har olika uppgifter och förmågor består församlingen av människor som är bra på olika saker och har olika uppgifter. Tillsammans kompletterar vi varandra och bildar Kristi kropp. Vilka av Andens gåvor har Gud lagt ner i dig? Be Gud om hjälp att se det och att våga prova att använda dem.

Nådegåvor är ett konstigt ord kanske – men det är en bra påminnelse. Det handlar ju om att det är Anden som har gett dem, av nåd. Det är inget vi själva presterat fram och ingen belöning för att vi är duktiga kristna. Vi kan aldrig vara kaxiga över något vi fått! Men det är också en påminnelse om att gåvor faktiskt är något vi fått för att vi ska ta emot dem, ta hand om dem och använda dem. Hur vill Gud använda dig?