Jesus steg i en av båtarna, den som tillhörde Simon, och bad honom lägga ut lite från land. Sedan satte han sig och undervisade folket från båten. (Lukas 5:3)

Svettlukt, vägdamm, vassa armbågar, barngråt. Alla i folkmassan tävlar om vem som kan komma närmast Jesus. Trängseln och oväsendet gör det omöjligt för Jesus att fortsätta undervisa. Jesus tittar ut över Genesarets sjö och får en idé. Genom att ta sig ut på sjön kan han få mer utrymme samtidigt som folket kan lugna ned sig och fortsätta lyssna till undervisningen från land.

Här vänder sig Jesus till Simon Petrus. Jesus ber inte Petrus om något stort. Lärjungen ska bara ro ut en liten bit så att undervisningen kan fortsätta med en lugnare publik. Det är ingen svår uppgift för någon som varit fiskare under hela sitt liv, men Petrus lilla insats får göra stor skillnad. Kaoset ersätts nu av intensivt lyssnande. Petrus båtskjuts gör det möjligt för Guds ord att förvandla fler människor. Lärjungen kanske varken klarar eller vågar att undervisa, men han ger Jesus förutsättning att göra det.

Även sådant som vi tycker är obetydligt kan skapa förutsättningar för något stort och viktigt.

Den här versen påminner oss om att tjänande inte alltid är en stor uppoffring eller något som kräver mycket förberedelse. Det handlar också om att ge sin vardag till Jesus och lyda honom i de små valen på träningen, i skolmatsalen, på jobbet eller hemma. Antagligen förstod inte Petrus själv vad hans insats skulle leda till. Bibelversen visar att även sådant som vi tycker är obetydligt kan skapa förutsättningar för något stort och viktigt.

Petrus lyssnade till Jesus och följde hans uppmaning. Genom hans enkla tjänande blev folkmassan lugn och fler kunde höra Jesus viktiga budskap. När ber Jesus dig om en enkel och vardaglig tjänst som kan få leda någon närmare honom? Räddningen finns hos Jesus, men han vill använda dig för att förmedla den till fler. Är du beredd att göra det han ber dig om?

Bön: Jesus, hjälp mig tjäna i smått och stort, till din ära. Amen

Sång: Gör det lilla du kan  – Lova Herren 742

Gör det lilla du kan och se icke därpå,
att så ringa, så litet det är,
ty hur skulle du då väl med lust kunna gå,
dit din Mästare sänder dig här?
Är det uppdrag du fått än så ringa i sig,
o, var nöjd att han gav det åt dig!

Foto: FreeImages.com/Sias van Schalkwyk
Anna Andersson
Lund. I Insidans redaktion 2016-2020.
DELA
Föregående artikelTron förändrade hela livet
Nästa artikelDet handlar om honom