Hur ofta stannar du upp inför faktumet att Gud är Gud? Inför att Gud är helig och skapare av allt vi ser och inte ser?

Tyvärr glöms denna aspekt av Gud ofta bort. Ja, Gud är vår vän som vi får komma till med allt och han är en far som lyfter oss upp i sin famn. Men samtidigt är han också en helig Gud! Gud är stor, väldig, evig och fruktansvärd och det måste vi förhålla oss till. Tack och lov är han inte långt borta och oåtkomlig – fast egentligen vore han det om allt hängde på oss. För i och med att Gud är helig och vi är oheliga så kan vi inte förenas. Det är lite som att en myra skulle bli ihjälkrossad om den kommer under en ångvält.

På samma sätt skulle vi dö om vi kom för nära Gud i oss själva.

På samma sätt skulle vi dö om vi kom för nära Gud i oss själva. Men om ångvältsföraren i stället stannar och lyfter upp myran så kan den komma riktigt nära ångvälten utan att den dör, ja till och med in i hytten. På samma sätt kan vi komma ända in till Guds hjärta tack vare att han böjde sig ner på vår nivå och lyfte oss in i sin helighet genom Jesus. Detta är poängen med detta numret. Att låta oss stanna upp inför Guds storhet. Både i att vi får falla ner på knä inför en stor Gud och visa rätt aktning för den han är och samtidigt krypa upp i hans fadersfamn, in i ångvältshytten.

Tack och välkommen Anna!
Insidans redaktion vill passa på att tacka Anna Andersson som slutar i redaktionen efter snart fyra år. Stort tack för allt, Anna! Och samtidigt vill vi hälsa Anna Berglund välkommen med i arbetet. Vi ser fram emot ett härligt samarbete!

Bön
Gud, låt mig få lära känna dig som den du verkligen är. Amen