Att vi lever i en verklighet där människor lider av psykisk ohälsa är en tydlig konsekvens av syndafallet. Att själv vara drabbad kan vara hemskt – att leva nära en människa som lider av psykisk ohälsa är inte heller alltid lätt. Men det finns verktyg att använda för dig som känner någon som du vill hjälpa.


Ungefär 25 % av alla svenska kvinnor och 15 % av alla män lider av någon typ av psykisk ohälsa. Det kan vara svårt att veta vem i ens närhet som är drabbad, men det finns vissa mönster och tendenser hos personer med psykisk ohälsa, även om det givetvis kan se olika ut från person till person.
Man har ofta inte samma förmåga att genomföra vardagliga sysslor eftersom man upplever en stor trötthet. Det kan också vara så att personen i fråga inte kan ge och ta på en relationell nivå. I stället kräver en person som lider av psykisk ohälsa mycket, och ger lite tillbaka.
Vidare kan det vara lätt att man låter känslolivet ta för stor plats, eftersom man upplever väldigt starka känslor. I vissa fall kan man även se rent fysiskt på en person om den mår dåligt.
En vanlig gemensam nämnare hos personer som lider av psykisk ohälsa är att man lagt ”locket på kastrullen”, det vill säga hållit sina känslor inne för att intala sig själv att man egentligen mår bra, eller för att man inte vill visa för andra att man brottas med jobbiga saker. Detta leder till att ens negativa känslor äter upp en inifrån.

Även kristna?

Kristna är precis lika sårbara för psykisk ohälsa som icke troende. Brustna familjerelationer, förluster av personer och besvikelse över sitt liv är vanliga orsaker till att kristna mår dåligt. Tron på Gud är ingen garanti för att ens liv ska vara perfekt.

Hur gör jag?

Trots att du inte är en professionell psykolog eller har år av erfarenhet inom själavård och samtalsterapi kan du göra stor skillnad för människor i din omgivning. Här kommer fyra råd:

1. Visa kärlek

En god utgångspunkt är alltid att bemöta människor med kärlek. Visa att du bryr dig, att personen i fråga är viktig och att du uppskattar personen som den är. Det har visat sig att det som leder till de största resultaten i samtal är hur vi bemöter personen som behöver hjälp.

Varje människa har en historia att berätta som ofta ger situationen nytt ljus.

2. Lyssna

En viktig del man kanske glömmer bort när man är väldigt angelägen att hjälpa en människa är att verkligen lyssna. Varje människa har en historia att berätta som ofta ger situationen nytt ljus. Det kan vara mycket lättare att förstå varför en person mår som den gör efter att den har fått chansen att berätta om sina känslor. Vänta med att ge tips och råd tills personen har fått prata färdigt.

3. Läs av

Under tiden man lyssnar på en persons berättelser är det viktigt att försöka läsa av vad personen gör med sina känslor. Förnekar hon dem? Kanske genom att skoja bort dem eller förminska dem?
Det kan ibland behövas hjälp på traven för att personen verkligen ska våga prata om sina känslor. Ställ frågor som kan vara jobbiga, men som får personen att berätta om vad han eller hon känner.
Vissa människor känner att det är helt omöjligt att få ut sina känslor, orden räcker inte till. Det finns många andra saker man kan göra för att ”lätta på trycket”. Kung David skrev många psalmer om sina känslor. Möjligheterna är oändliga, men känslorna måste ut, och du kan hjälpa personen med det.

4. Ta upp relationen till Gud

I samtal kristna emellan kan det ofta stanna vid de tre första punkterna, då missar man den viktigaste biten: Gud. Här kan det kännas obekvämt, men att ta upp relationen till Gud är högst relevant. Vissa tycker att det är jobbigt att konfrontera en person. Men alla kristna tvivlar, tar sin tillflykt till avgudar och faller ibland. Det är viktigt att vara öppen med det. Påminn personen om att Jesus vill ta dennes synd på sig!

Ingen kan göra allt …

… men du kan göra mycket! Vi är kallade till att leva i en nära kristen gemenskap och hjälpa de svaga och utsatta i samhället. Psykisk ohälsa är ett allvarligt och stort problem idag, inte minst i Sverige och västvärlden. Men det finns ett stort hopp!
Vi behöver våga bryta isen och prata med både vänner och andra vi möter, få visa kärlek, lyssna och peka på Gud som vill läka alla sår.