Han [Jesus] måste inte bära fram offer varje dag som de andra översteprästerna, först för sina egna synder och sedan för folkets. Det gjorde han en gång för alla när han offrade sig själv. (Heb 7:27)

Översteprästen tjänade i templet. Han medlade mellan Gud och människorna genom olika dagliga offer, men främst genom det årliga offret på Stora Försoningsdagen.

Templet var uppdelat i olika delar. In i det allra heligaste fick ingen gå förutom översteprästen en gång om året. Varför det? Jo, för där inne var Guds närvaro som påtagligast och alltsedan syndafallet kan vi inte komma nära Gud. Det är som om du skulle försöka komma nära solen – du kommer inte bara att dö, du kommer att förintas. Guds godhet skulle utplåna dig med all din synd på samma sätt som mörkret omöjligt kan finnas i närvaro av solen ljus. 

Kravet för att bli överstepräst var bland annat att man skulle vara perfekt. Man fick exempelvis inte vara blind, halt eller ha en bruten arm. Dessutom skulle man leva helt rätt, vilket är omöjligt. Därför var översteprästen tvungen att först offra för sina egna synder innan han kunde offra för folkets synder. Den som skulle medla mellan oss och Gud höll inte måttet. 

Jesus går mycket längre och blir mycket mer än någon tidigare överstepräst.

In träder Jesus. Han är helt perfekt. Han tar platsen som ingen annan människa till fullo kunde ta. Och han utför inte bara översteprästens uppgifter felfritt, utan går mycket längre, och blir mycket mer än någon tidigare överstepräst.

För det första gick han in inte med bockars och kalvars blod utan med sitt eget blod (Heb 9:12). Blodet från djuren kunde ge en yttre renhet, men det kunde inte nå ända in och rena vårt innersta. För det behövde Gud själv dö.

För det andra gick han inte bara in i det allra heligaste. Han gick in i själva himlen för att nu träda fram inför Guds ansikte för vår skull (Heb 9:24). Väl där rev han ner det som skilde oss från Gud. I kraft av Jesu blod kan vi därför frimodigt gå in i det allra heligaste (Heb 10:19).  Och inte bara det, Gud har flyttat in i ditt och mitt hjärta och där upprättat ett nytt allra heligaste. 

För det tredje gäller detta offer för alltid, eftersom Jesus är vår överstepräst för evigt. Och där synderna är förlåtna behövs det inte längre något syndoffer (Heb 10:18). Jesus offer räcker – nu behövs inga fler offer.