Varje person som kallar sig kristen borde sträva efter att följa Gud och ledas av Anden. Jesus gjorde det, och han visar oss hur vi också borde göra.

Luk 4:1-13

Uppfylld av den helige Ande återvände Jesus från Jordan och leddes av Anden omkring i öknendär han frestades av djävulen i fyrtio dagar. Under de dagarna åt han ingenting, och när de var slut blev han hungrig. Då sade djävulen till honom: ”Om du är Guds Son, så befall den här stenen att bli bröd.” Jesus svarade honom: ”Det står skrivet: Människan lever inte bara av bröd.”
Då tog djävulen med honom högt upp och visade honom för ett ögonblick världens alla riken, och djävulen sade: ”Dig ska jag ge all denna makt och deras härlighet, för den är överlämnad åt mig och jag ger den till vem jag vill. Så om du tillber mig, blir allt ditt.” Jesus svarade: ”Det står skrivet: Herren din Gud ska du tillbe, och endast honom ska du tjäna.”
Sedan tog djävulen med honom till Jerusalem och ställde honom på tempelmurens krön och sade till honom: ”Om du är Guds Son, så kasta dig ner härifrån! Det står ju skrivet: Han ska befalla sina änglar att bevara digoch de ska bära dig på sina händer så att du inte stöter din fot mot någon sten.”Jesus svarade honom: ”Det är sagt: Du ska inte fresta Herren din Gud.”
När djävulen hade frestat honom på alla sätt, lämnade han honom för en tid.

Bland alla berättelser om Jesus finns det några vi kommer ihåg rätt lätt. En av de berättelserna är när Jesus vandrar ut i öknen, för att spendera 40 dagar i ensam fasta. Detta gör Jesus kort efter han har blivit döpt och Anden sänkte sig över honom. Efter denna erfarenhet av Guds närvaro ger sig Jesus av och utsätter sig för vad vi bara kan föreställa oss som en radikalt jobbig andlig kamp. Hur hade det gått för oss om vi gav oss ut för att spendera 40 dygn i öknens svettiga dagar och kyliga nätter, och allt detta utan sällskap och mat? Vad skulle få en människa att göra något sånt?

Men hans svar till djävulen är inte så enkelt som ”Tack men nej tack”.

Anden är vägledare

Visst är Jesus Gud, men han är även människa som vi. I Bibeln står det att Jesus leddes eller fördes ut av Anden i öknen för att han skulle frestas. Det är svårt att säga hur mycket Jesus på förhand kunde veta om sin vandring. Visste han att djävulen skulle fresta honom? Det är svårt att säga, men vi kan veta två saker: att det var Guds vilja att han skulle ut i öknen, och att Jesus valde att gå dit Anden pekade. Kanske visste inte Jesus vad det skulle bli av honom, men han valde att agera på Andens ledning, och det är definitivt något vi bör efterlikna i våra liv.

Försvara sig med Guds ord

Det är först efter mer än en månad av vandring och hunger som djävulen vågar närma sig Jesus. I vad som måste varit en stund av extrem svaghet för Jesus erbjuder djävulen honom mat, världslig makt och chansen att hävda sin gudomliga makt. För många av oss hade det förmodligen känts omöjligt att tacka nej till detta, men Jesus lyckas stå emot. Men hans svar till djävulen är inte så enkelt som “Tack, men nej tack”. Jesus citerar skriften. Han lutar sig på Guds ord när djävulen erbjuder en enkel väg ut. Han vet att det inte är gamla mossiga textrullar han citerar, utan att det är Guds levande verksamma ord. I Ef 6:10-18 kan vi läsa om Guds ord som ett svärd, ett svärd som kan användas för att hugga ner lögner och vinna över det som inte är från Gud. Det är så Jesus ser på Guds ord, och det är så han använder det. Anden kan leda oss ut på farligt vatten. När vi då möter motstånd är det bästa vi kan göra att vända oss till Bibeln och fortsätta låta oss ledas av Anden. Vart Gud än sänder oss är det för ett syfte, inte bara för att det ska vara jobbigt. Låt oss därför lita på honom.