Hade Jesus några förebilder? Nej, inte som vi oftast använder ordet. Men förebild kan också betyda ”en bild som kommer före”. Alltså lite som en husritning eller Lego-instruktion. Josef visar att Jesus liv var förberett. Det är uppmuntrande att se – så här i efterhand.

Berättelsen om Josef i Gamla testamentet är en klassisk söndagsskolestory. Hans livsresa är verkligen en berg- och dalbana och den har alltid fascinerat bibelläsare. Men ännu mer spännande blir det när man upptäcker de tydliga parallellerna till Jesus. Gång på gång märker vi hur det som hände Josef på ett liknande sätt över 1500 år senare skulle hända Jesus. Läs om Josef i 2 Mos 37-50 och kolla listan längst ner i artikeln!

Varför då då?

Varför har Gud gjort så här? Vad är poängen? Tanken är att det judiska folket ska känna igen Josef i Jesus – och inse att Jesus är fortsättningen och finalen på Guds räddningsplan. För troende i alla tider är det också uppmuntrande och trosstärkande att inse hur allt i Bibeln liksom är planerat av Gud och hur allt pekar på Jesus. När vi läser om Josef kan det också ge oss en större förståelse för vad Jesus gjort för oss.

Josef och bröderna

Detta blir som allra tydligast i Josefs förhållande till sina bröder. Här får vi tänka att Josef är en bild för Jesus och bröderna en bild för oss. Att Josef har en speciell position som högst älskad av sin pappa Jakob kan ju vi tycka är märkligt. Men tänker vi att det är en bild för Jesus så fattar vi ju varför. Vad säger då texten om bröderna, och alltså om oss? De är avundsjuka och fulla av motvilja mot sin bror. Det är ju en rätt bra beskrivning av oss människor. Vi gillar inte tanken på att böja oss för någon annan. Att böja sig inför fadern, alltså Gud, kan en hel del religiösa människor tänka sig. Men att det skulle vara något speciellt med hans son, som till det yttre är som vi andra, och att vi ska tillbe honom, det har människor haft svårt för ändå sen Jesus gick på jorden. 

Hatad och förrådd

Josef sänds av fadern till bröderna. Han söker upp dem. Men bröderna, drivna av sitt hat, misshandlar och hånar Josef. De planerar att döda honom men säljer honom i stället för silvermynt. Vilket svek!

Men tänk vad häftigt… Den där hatade, misshandlade och halvnakne mannen, svag, förskjuten och obetydlig, förrådd av sina egna och bortförd av främmande män – han skulle en dag bli deras räddning! Han skulle göra hela skillnaden mellan liv och död för dem. Han skulle bli deras enda hopp. Trots allt de gjort mot honom, trots deras synd och ondska.

På liknande sätt är det ju för oss. Har du fått upptäcka hur han som fördes bort av främmande män, de romerska soldaterna, han som också var sänd av Fadern till sina bröder, han som hängde blödande på ett kors, han som såg obetydlig ut, misshandlad, förrådd och övergiven, såld för silvermynt… har du fått upptäcka att han innebär skillnaden mellan liv och död för dig?

Hopp för dig

Josef blev alltså senare Faraos närmaste man och folk kom från ”hela världen” för att få tag i bröd – det var bara hos honom räddningen fanns. Det bröd som han gav räddade livet på alla som kom till honom. Inför honom böjde alla knä och tog emot det livgivande brödet.

Vilken tröst det finns i detta Josef-evangelium!

Hälsningen från Gud till dig är att det finns en framtid och ett hopp också för dig, trots vad du har ställt till med. Genom vår synd är vi skyldiga till mer ont än vi själva förstår – också vi har del i den börda som Jesus fick bära i sin mörkaste stund, upp på korset. Du och jag är som Josefs bröder. Men räddningen och hoppet, det handlar väldigt lite om dig. Josefs bröder är inte huvudpersonerna i den här berättelsen, lika lite som du och jag i berättelsen om vår räddning – allt hänger på Jesus. Hos Jesus finns brödet som ger liv. Vilken tröst det finns i detta Josef-evangelium!

Kärlek och nytt liv

Josef räddade livet på sina bröder. Men det stannar inte där. Hans kärlek till dem vittnar om Guds kärlek till oss. Trots vad de gjort mot honom gråter han när han ser dem, ”djupt rörd av kärlek”, han förlåter dem, han visar omsorg och tar hand om dem och han vill att de ska vara hos honom. När Josef visar sig för sina bröder och avslöjar vem han är, då förändras hela deras liv. På samma sätt blir det när pappa Jakob där hemma får höra om Josef – då står det att han ”fick nytt liv” och han fylls av en ny glädje. Så kan det bli idag också när människor nås av budskapet om Jesus. När vi får inse att han lever, att han räddar och att han vill oss väl, då kan en tro födas som ger nytt liv och verklig glädje. 

Berättelsen om Josef är väldigt spännande. Men ännu mer spännande blir det när du låter den handla om dig och Jesus. Eller rättare sagt: om Jesus och vad han har gjort för dig.

 

Kolla – Likheterna mellan Josef och Jesus

2 Mos 37:3 Faderns specielle, älskade son – samtidigt som en av alla andra Matt 3:17
2 Mos 37:4 Hatad av sina bröder Joh 15:18
2 Mos 37:5-10 Talar om sig själv som herre – som alla ska knäböja inför Joh 5:23, Fil 2:10
2 Mos 37:12, 20 Blir sänd till sina bröder/sina egna – som i stället planerar att döda honom Joh 1:11
2 Mos 37:23-28 Blir förnedrad, avsliten sina kläder och såld för silvermynt, förrådd av sina egna Matt 26:14-16, 27:28-30
2 Mos 37:28 Blir överlämnad till och bortförd av män från ett främmande folk Joh 18:28-30
2 Mos 39:1 Kommer till Egypten p.g.a. hatet mot honom Matt 2:13
2 Mos 39:7-10 Står emot frestelse, i trofasthet, rättfärdighet och sanning Luk 4:1-13
2 Mos 39:11-20 Blir oskyldigt anklagad och dömd p.g.a. någon annans synd Rom 5:6
2 Mos 40:1-22 Blir i straffet placerad med två män, varav den ene dör och den andra får leva Luk 23:32
2 Mos 40, 41 Uppenbarar Guds vilja, talar Guds ord Luk 5:1
2 Mos 40:23 Blir bortglömd, övergiven och ensam Matt 26:56, 28:46
2 Mos 40:40-43 Blir upphöjd från förnedring och straff till kunglig ära och makt Fil 2:7-9
2 Mos 41:57 Ger mat till ”hela världen”, den ende som har det som kan rädda liv Joh 6:51
2 Mos 42:6-10 Bröderna böjer knä och blir hans tjänare Fil 2:10-11
2 Mos 43:30 Älskar och visar omsorg om sina egna Joh 13:1b
2 Mos 44 Prövar dem som kommer till honom Luk 18:18-22
2 Mos 45:3-4 Uppenbarar sig, visar vem han är, för sina egna Matt 16:16-18, Joh 4:25-26
2 Mos 45:5-15 Tar emot bröderna trots vad de gjort Joh 21:4-19
2 Mos 45:4, 9
Vill ha de sina hos sig Joh 17:24
2 Mos 45:27 Budskapet om honom ger nytt liv Joh 6:63
2 Mos 50:17-21 Förlåter och tröstar Luk 23:34, Joh 7:13
2 Mos 50:20 Visar hur Gud vänder det onda till det goda – för att rädda och ge liv Joh 3:16, Matt 20:18-19