Jesus lärjungar blev kallade till att följa och till att gå ut och göra folk till lärjungar. Samma kallelser gäller även oss idag. Det finns fortfarande många i världen som väntar på att få höra om Jesus.

I Matteus 28:18–20 säger Jesus ett av sina mest kända ord, det som kallas missionsbefallningen: Åt mig har getts all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar! Döp dem i Faderns och Sonens och den helige Andes namn och lär dem att hålla allt som jag befallt er. Och se, jag är med er alla dagar till tidens slut.

Befallningen

Detta är de sista orden som sägs i hela Matteusevangeliet. Man skulle kunna tänka sig att lärjungarna efter flera år vid Jesus sida är tränade, har förstått vad de behöver och nu är redo att sändas ut. Men i versen precis innan står det att när lärjungarna fick se Jesus tillbad de honom, men några tvivlade (v. 17). Oavsett var du är på din kristna vandring, oavsett din kunskap eller andliga mognad gäller missionsbefallningen dig. 

Uppdraget är enormt.

I Jesus auktoritet

I kontrast till lärjungarnas tvivel står Jesus proklamation: Åt mig har getts all makt i himlen och på jorden. Detta är grunden för missionsbefallningen. Den bygger inte på lärjungarnas förmåga eller tillfälliga andliga nivå utan på att Jesus har all makt (eller auktoritet, som det grekiska ordet exousia också kan översättas). Jesus avslutar till sist med ett löfte: Och se, jag är med er alla dagar till tidens slut (v. 20). Han som har all makt är med oss, alltid. Låt oss börja där. När vi vittnar för någon om evangeliet gör vi det inte i vår egen auktoritet utan i hans auktoritet som har all makt i himlen och på jorden. 

Behovet 

Jesus säger “alla folk”. Uppdraget är enormt. Detta gäller folkslag som shaikh, pashtuner, bengaler – muslimska folkslag i Sydasien på sisådär 50–150 miljoner vardera och bland vilka väldigt få är kristna. Det gäller länder som Kina och Indien, båda med folkmängder långt över en miljard.

Stor skörd, men få arbetare

Som kristna är vi kallade att gensvara och bli delaktiga i detta uppdrag. När Jesus tidigare i Matteusevangeliet ser folkskarorna i Galileen, hur de var härjade och hjälplösa som får utan herde (Matt 9:36), säger han till lärjungarna: Skörden är stor men arbetarna är få. Be därför skördens Herre att han skickar ut arbetare till sin skörd (Matt 9:37-38). Idag när Jesus ser över världen, ser de tusentals onådda folken (det vill säga  som till stor del inte har nåtts av evangeliet), vänder han sig återigen till oss, till kyrkan, med en vädjan att be för arbetare. Skörden är det inget fel på, den är stor. Problemet är bara att arbetarna är så få. 

Tre steg: Villighet, Bön, Gå

Men hur börjar vi? 

Det kan vara lätt att känna sig överväldigad inför detta uppdrag. Men vi kan få börja med vår “villighet” att gå, vårt “ja”, och säga till Herren som profeten Jesaja gjorde när Gud kallade honom: Här är jag, sänd mig! (Jes 6:8). Jesus tenderar att svara på en sådan bön.

För det andra kan vi också följa Jesus uppmaning att be “om arbetare till skörden”: be för våra icke-kristna vänner, klasskompisar och kollegor, för olika länder och onådda folk. 

För det tredje inleds missionsbefallningen med ett enkelt men utmanande “gå ut”. För att lyda Jesus behöver vi alltså sätta oss själva i rörelse. Börja vandra, börja där du står idag i din vardag: ta ett steg, tala med någon, säg något om din tro, berätta ett vittnesbörd för någon om vad Jesus har gjort för dig. Guds personliga plats för oss i missionsbefallningen kommer att bli mer tydlig när vi börjar vandra i den, när vi börjar tillämpa Jesus befallning i vår närhet. 

Andra folk och länder

Men uppdraget gäller också andra länder och andra folk. Jag såg för ett tag sedan en dokumentär om en kille som hade åkt och bott i Nepal med sin fru och sina barn. Han berättade att han inte fått någon särskild kallelse alls till Nepal, inget tilltal, utan bara förstått från skriften att det var hans uppdrag som kristen att göra alla folk till lärjungar. Nepal verkade passa bra och idag har denna familj sett hundratals människor komma till tro i landet.

När vi börjar gå i riktning mot att leva ut missionsbefallningen, kommer Jesus leda oss steg för steg, vare sig det gäller vår hemby eller Himalaya. Han är med oss alla dagar intill tidens slut.

Foto: jeshoots.com, Unsplash
DELA
Föregående artikelHerden i ösregnet
Nästa artikelEn berättelse inifrån