Har du någon dold talang? Gud har skapat dig med dina talanger för att du ska få glädje av dem och kunna använda dem för att tjäna Gud och andra. Så låt inte dina talanger vara dolda, låt dem vara synliga.

I kyrkan säger vi ofta att vi är skapade av Gud. Det är sant och säger någonting om vårt värde. Det betyder dock också att Gud har skapat oss med alla de förmågor, egenskaper och talanger som vi har. Det innebär att våra gåvor är någonting gott. Att du har en förmåga att skriva berörande dikter, få andra att skratta eller baka goda tårtor är någonting gott!

Våra gåvor kan vara Guds verktyg i stället för ett verktyg för att vi själva ska bli något.

Skapade av Gud till att tjäna honom och varandra

Om Gud har skapat oss med gåvor betyder det att de har ett syfte. Gåvorna är inte först och främst för vår egen skull utan syftet med gåvorna är att tjäna Gud och varandra. I 1 Petrusbrevet 4:10 skriver Petrus: Tjäna varandra, var och en med den nådegåva han har fått, som goda förvaltare av Guds mångfaldiga nåd.

Petrus använder en del krångliga ord men poängen är att Gud i sin kärlek (nåd) har givit de kristna olika gåvor (nådegåvor). Dessa gåvor används bäst (förvaltas väl) när de används till att tjäna varandra. Om du till exempel fungerar bra med barn använder du den gåvan bäst om du inte begränsar dig till att leka med dina kusiner då och då. Kanske kan du betjäna andra barn genom att engagera dig på barnläger eller som hjälpledare för yngre barn i gymnastikklubben!

Som Guds verktyg kan du göra skillnad

Tänk hur mycket gott vi kan göra om vi använder våra gåvor för andra människors skull! Det är en vacker bild som målas upp i mitt inre när jag tänker på om alla människor i min omgivning skulle använda sina gåvor för andras skull. En försmak av himmelriket!

Våra gåvor kan vara Guds verktyg i stället för ett verktyg för att vi själva ska bli något. För vi är redan något: Guds barn! Därför kan vi i stället betjäna andra med våra gåvor. I praktiken kanske skillnaden är liten men perspektivet är radikalt annorlunda och gör dig fri i din gåva.

Du behöver inte vara unik och enastående

Vi vill ofta särskilja oss från andra och göra skillnad i världen. Vi vill bli stora och lämna avtryck efter oss. I grunden är det en god vilja men vi behöver komma ihåg att världen redan har en frälsare: Jesus. Dina gåvor får vara hans verktyg. Fokus är inte på dig och att du ska bli unik och enastående utan på vem du tjänar. Men självklart ska du göra en god insats, det är ju konungarnas konung du tjänar!

Du har gåvor, upptäck dem!

Tycker du att det är svårt att veta vilka gåvor du har? Eller tänker du att du inte har några förmågor att bidra med? I kyrkan kan vi nog generellt bli bättre på att lyfta fram bredden av gåvor och talanger. Det kan ibland bli så att bara några upphöjs, till exempel: en musikalisk gåva, att vara en god talare och att vara spexig och rolig. Tro det eller ej, men Gud var mycket mer kreativ än så när han skapade oss!

I 1 Korintierbrevet 12:14–24 (läs gärna texten själv!) säger Paulus att den kristna gemenskapen är en kropp med många delar. Alla kroppsdelar behövs (ja – alla!) och kroppen fungerar bäst när kroppsdelarna gör det som de är bäst på. På samma sätt finns det många olika gåvor som alla är viktiga. Att kunna skriva bra texter är lika viktigt som att vara skarp på att se samband eller att vara en idérik person! Att se människor som lätt hamnar utanför gemenskapen eller att vara en fena på att lösa tekniken när den strular och så vidare. Listan är lång och även du har någon gåva!

Är du osäker på vilka gåvor du har kan du lyssna på vad andra människor tycker att du är bra på – eller helt enkelt fråga dem som finns i din omgivning! Du kan också fundera på vad du tycker är roligt och går igång på, ofta ger det en fingervisning om vad dina gåvor är.

Lyft blicken och våga tjäna med dina gåvor

Så lyft blicken och räta på ryggen, du har en plats och ett uppdrag och Gud har utrustat dig med gåvor och talanger. Våga upptäcka dem och använd dem till att tjäna Gud och andra människor. Hjälp också andra att upptäcka sina gåvor genom att uppmuntra när du ser dem göra någonting som de är bra på – oavsett vad det är! 

Foto: Danial Igdery, Unsplash
DELA
Föregående artikelKallad till helgelse
Nästa artikelKallad, vad innebär det?