En synonym till ordet kallad är inbjuden. Inom kristen tro drar vi lätt ett likamedtecken mellan kallad och något stort och speciellt. Men vad är det att vara kallad?

Det var strax efter jag hade gått ut gymnasiet. Min kristna tro stördes av att jag var avundsjuk på alla som hade fantastiska frälsningsberättelser och märkliga vittnesbörd. Själv hade jag ingen fantastisk omvändelseberättelse – uppvuxen som jag var i ett kristet hem. Inte hade jag heller några häftiga vittnesbörd som kunde bekräfta att jag tjänade Gud. Kallelse var något för andra, men inget för mig.

Studier som förändrade

En serie händelser fick mig att börja studera teologi med tanken att kanske arbeta i en församling. Jag minns att jag tänkte: Nu kanske jag äntligen har fått en kallelse?

När jag läste teologi upptäckte jag dock att min syn på kallelsen var alldeles för snäv. Den var inte fel i sig, men ett specialfall av hur Guds kallelse ser ut. Min ”feltanke” var ungefär densamma som för många kristna i den medeltida kyrkan. ”Kallad” var för dem ett ord som bara kunde användas om präster, munkar och nunnor, ett uttryck för andliga övningar som till exempel att fasta, späka sig och vallfärda. Vardagen var med andra ord ”i vägen” för gemenskapen med Gud. Bakom detta låg också tanken att Guds välsignelse kom över dem som hade gjort tillräckligt mycket andligt gott.

Martin Luthers två upptäckter

Martin Luthers andliga resa formades av två upptäckter han gjorde i sitt bibelstudium. Den ena var att evangelium var goda nyheter (något som hade hänt) och inte råd (något jag ska göra). Evangelium var budskapet om vad Jesus redan gjort, inte vad vi själva ska åstadkomma. Nu fick Luther en vila i tron (Rom 5:1, 8–11)!

De fromma övningarna vidgades till vardagslivets alla sysslor.

Den andra upptäckten handlade om de goda råden. Jesus har redan gjort allt som behövde göras i relation till Gud. I stället handlade de goda råden om att Martin kallades att göra goda gärningar som hans medmänniskor behövde. De goda gärningarna var inte andliga övningar som tog honom bort från vardagen, utan konkreta vardagshandlingar för hans medmänniskor. De fromma övningarna vidgades till vardagslivets alla sysslor. Alla nyttiga yrken blev ett uttryck för Guds kallelse.

Kallelsen har med andra ord med det allmänna prästadömet att göra, 1 Petr 2:4–12. En dimension av detta handlar om att alla döpta troende är kallade att vittna om Jesus Kristus. Det sker i ord och handling genom vardagens alla kontakter och sysslor.

Detta innebär att…

  1. Varje kristen lever med en kallelse.
  2. När vi tjänar människor genom våra sysslor i vardagen uttrycker det en kallelse vi fått.
  3. Vi tillhör ”det allmänna prästadömet” och får göra Guds kärlek synlig genom ord och handlingar i vardagen.