Psykologi är en vetenskap som på många sätt levt i kamp mot teologin. En del psykologer påstår att allt som har med Gud att göra bara är psykologiska fenomen, samtidigt som teologer ibland hävdat att psykologi är onödigt eller vilseledande för kristna. Men det behöver inte alls vara så!

De flesta som arbetar med psykologi är inte troende kristna, och det är fullt möjligt att förklara och förstå psykologi helt utan att blanda in Gud eller tron. Men för den som söker finns spår som passar väl in med en kristen förståelse av tillvaron. Här kommer några exempel att fundera på:

  • Ordet ”psykologi” kommer från det grekiska ordet för ”själ” (psyché) som används i Nya Testamentet. Ordet antyder att människan är något mer än bara atomer och molekyler. Bibelns beskrivning är att människan på ett särskilt sätt har del av Guds ande i sig.
  • Människan har ett stort behov av att uppleva tillvaron som meningsfull. Den ökade psykiska ohälsan har gjort det uppenbart att människan inte blir lycklig bara av materiell standard. Bibelns beskrivning är att Gud har ett särskilt syfte och mål med varje människa, och att livet är en del av ett större sammanhang, som sträcker sig bortom döden.

Människan har ett stort behov av att uppleva tillvaron som meningsfull

  • Inom lyckoforskningen tyder resultaten på att människan blir lyckligare av att hjälpa och ge till andra än att främst tänka på sig själv. Detta är kanske inte omöjligt att förklara som ett resultat av sociala evolutionsprocesser, men det passar perfekt med Bibelns bild av vad vi ursprungligen är skapade för; att älska och tjäna Gud, skapelsen och varandra.
  • Människan är väldigt upptagen med och påverkad av vad vi uppfattar som ont eller gott, och upplevelserna av detta verkar vara ganska lika i hela världen och i alla tider. Om ont och gott inte är några realiteter utan bara slumpartade mänskliga påhitt kan man undra varför vi bryr oss så mycket? Bibelns bild är att människan är skapad av en god Gud, men inblandad i en kamp mellan gott och ont. Kampen finns både i världen och inom varje människa, vilket stämmer väl överens med människans upplevelse av skuld, ansvar, moral, längtan efter rättvisa och behov av förlåtelse.

Att vara människa innebär att vara begränsad när det gäller kunskap och förståelse. Det gäller psykologin, men också en kristen. Du behöver aldrig vara rädd för psykologin eller annan vetenskap, den pekar på Gud!