Jona kommer till slut till Nineve, och när han predikar vänder folket om från sina synder och ber till Gud. Eftersom Gud älskade dem så mycket fick både Jona och folket i Nineve chansen att börja om på nytt.

Det är inte ovanligt att man hör folk säga att Gud i Nya Testamentet är en annan Gud, mycket bättre och snällare, än den vi möter i Gamla Testamentet. I 1 Moseboken 19:23-25 förstör Gud två städer, Sodom och Gomorra, för att folkets synd var “mycket svår”. Detta är en svår text som tål att brottas med, men den är som tur är inte den enda texten i Gamla Testamentet. Berättelsen om hur folket i Nineve omvänder sig i Jona kapitel tre visar något helt annat.

En andra chans

Folket i Nineve levde ondskefullt, men Gud sände en profet till dem. Jona predikade och varnade folket: Om fyrtio dagar ska Nineve förstöras (Jona 3:4). Att Gud sänder Jona är en gåva, även om Jonas uppgift är att tillrättavisa. Om någon skulle påpeka att jag smaskar, skulle jag förmodligen bli generad, men framförallt irriterad. Men det borde jag egentligen inte bli. Det är ju snällt av den personen, för om jag inte vet att jag smaskar, kan jag inte göra något för att sluta! Folket i Nineve gjorde värre saker än att smaska och att Jona berättar det för dem kan rädda deras liv. Genom Jona ger Gud dem en andra chans, en chans de tar emot. De vill sluta leva som de gjort och vända sig mot Gud!

Gud leder rätt

Det är inte bara människorna i Nineve som får en andra chans, för det är ju faktiskt andra gången Gud säger till Jona! Första gången skötte han sin uppgift sådär (riktigt dåligt, för att vara ärlig), men när han nu får en ny chans går det bättre. Gud pustar ut: “Vilken tur att jag har Jona, annars hade det kunnat gå riktigt illa”. Eller? Det är ju inte Gud som behöver Jona, utan Jona som är helt och hållet beroende av Gud.

Berättelsen om Jona är en försmak av evangeliet

När Gud kallade Jona till att predika i Nineve var det inte för att Jona skulle få tillfälle att visa upp sig själv och sina skills i att predika. Istället var det en möjlighet för Jona att bli använd av Gud. Att tillsammans med honom få berätta för människor att Gud vill rädda dem från undergång. Och Gud visar för Jona att han gör rätt i att lita på honom. Gud visar för Jona, och för dig och mig, att ett liv med honom inte är en ”one man show”, utan en resa där vi människor får lära känna hans stora kärlek.

Jona och Jesus

Om du nu hör någon säga att Gamla Testamentets Gud är ond och hemsk, öppna då Jona kapitel tre. När Gud leder Jona till Nineve för att rädda folket där, är det en djup kärlekshandling. Men detta innebär inte bara att Gud i Gamla Testamentet blir “lite snällare”. Nej! Det visar att den Gud som leder Jona, är precis samma som dog för oss på korset. Visst finns det en tydlig likhet mellan berättelsen om Jona och evangeliet om Jesus? Jona tillbringade tre dagar under ytan, för att sedan genom Guds kraft nå ut med omvändelse till ett folk som inte var judar och som inte kände Gud än. Jesus tillbringade tre dagar i gravens mörker, för att sedan öppna dörren till Gud för alla folk! Jesus säger till och med själv i Lukasevangeliet 11:30: Så som Jona var ett tecken för folket i Nineve, så ska Människosonen vara det för det här släktet. Berättelsen om Jona är en försmak av evangeliet. Jona kallades av Gud då och trots en omväg ner till havets botten ledde det till att folk kom till tro. Idag får du och jag tacka Gud för att han kommit till oss i sin kärlek och vi får föra hans kärlek vidare till andra, precis som Jona.

En kärlek som leder till omvändelse

Människorna i Nineve var på väg att gå under på samma sätt som Sodom och Gomorra. Men de blev räddade. De insåg att de behövde vända om från det liv de levt och söka hjälp hos Gud. Men detta var inte på grund av egen förtjänst, utan enbart på grund av Guds kärlek, en kärlek som leder till omvändelse. Hade inte Gud sänt Jona hade inte folket i Nineve förstått allvaret i sin synd. På samma sätt får du och jag be Gud om hjälp att vända om från oss själva, och rikta blicken mot honom. Gör vi det, kan vi lita på att hans löften om att vara med oss håller.