Gud visar sin kärlek i praktisk handling. Vi uppmanas att älska på samma sätt därför att han har älskat oss först.

Funderar du ibland på hur det kommer bli i himlen? Det gör jag. En alldeles underbar tillvaro tänker jag mig. Ingen som är taskig, snackar skit eller är dryg på annat sätt. Man är i stället vänlig, snäll, har humor och visar kärlek mot varandra. Fantastiskt! Vi lever i Guds närhet och reflekterar kärleken från honom till våra himmel-kompisar.

Men hur blir det då i helvetet, tänker jag också. Det är svårare. Man säger ibland att helvetet är en plats där inte Gud finns, och på en plats där inte Gud finns, finns inte heller kärlek. Bibeln är tydlig: Vi älskar därför att han [Gud] först har älskat oss (1 Joh 4:19).

Frånvaron av Guds kärlek

För ett tag sedan satt jag i samtal med en elev som hade varit taskig mot en klasskompis. Jag ville att han skulle se vad han hade gjort fel, känna ånger och sedan be om förlåtelse. Jag misslyckades. Han förstod vad som hade blivit fel, kunde lova att det inte skulle hända igen men kände ingen ånger och vägrade säga förlåt. Jag ville dessutom att han skulle förstå att gemenskapen i klassen skulle kunna bli mycket bättre om han inte bara slutade vara taskig utan dessutom började vara schysst. “Nej, det vill jag inte”, svarade han kallt. “Jag tycker inte om dem och jag har inget att vinna på att vara schysst”.

“Tänk att du skulle kunna göra all skillnad för någon person som du möter i din vardag.”

Samtalet gjorde avtryck hos mig och jag tänker på det ganska ofta. Kanske fick jag se en glimt av “frånvaron av Gud”? Hur menar jag då? Jo, att frånvaron av Guds kärlek får konsekvenser. Den här elevens kärlekslösa beteende sårade andra och förstörde gemenskapen i klassen. Kärlekslösheten bryter ner det goda. Förmodligen är en förklaring till hans kärlekslöshet att han själv i sin tur inte fått så mycket kärlek. Tänk så många långa kedjereaktioner av kärlekslöshet det finns! 

… eller närvaron?

Men detta handlar väl inte om Guds kärlek, tänker kanske du? Jo, det gör det. Läs bibelordet i första stycket igen. All mänsklig kärlek, godhet och omsorg kommer ursprungligen från honom. Han har älskat sin skapelse från början och därför finns kärlek i vår tillvaro. Det är den som gör så att världen funkar och att människor kan vara goda och trivas med varandra. Alla människor är mottagare av kärleken från Gud och har möjlighet att ge den vidare, även om man inte vet om det. Guds kärlek är alltså helt avgörande för hur vi har det tillsammans med våra vänner och hur vi har det i vårt samhälle. Som kristna har vi fått förstå varifrån kärleken kommer. Vi vet var den finns i sin mest koncentrerade form, vi har lärt känna honom som personifierar Guds kärlek, Jesus Kristus. Vi har därför ett superviktigt uppdrag i att ge den vidare och försöka skapa kärleksfulla kedjereaktioner. Vad säger då Bibeln om hur vi borde vara mot varandra? 

Hjälpte mot alla odds

Jesus fick en gång frågan av en laglärd: ”Mästare, vad ska jag göra för att få evigt liv?” Jesus sade till honom: ”Vad står det skrivet i lagen? Hur läser du där?” Han svarade: ”Du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta och av hela din själ och av hela din kraft och av hela ditt förstånd, och din nästa som dig själv.” Jesus sade till honom: ”Du svarade rätt. Gör det, så får du leva.” (Luk 10:25-28).

Den laglärde mannen ville försvara sin brist på kärlek till vissa människor och därför frågade han: Vem är då min nästa? Jesus svarade genom att berätta en liknelse om en man som blev överfallen av rövare (Luk 10:30-37). Han blev misshandlad, rånad och lämnad i vägkanten att dö. Först kom en judisk präst förbi samma väg och lite senare en tempeltjänare, men båda valde att gå förbi utan att hjälpa honom. Ytterligare lite senare kom det en annan man förbi samma väg, en samarier som var hatad av judarna på grund av sitt folkslag. Han såg den skadade mannen, stannade, tvättade hans sår rena, förband dem och hjälpte honom sedan därifrån.

Älska där du är

Den misshandlade mannens nästa var förstås den som stannade och tog hand om honom. Gå du och gör som han, säger Jesus till både dig och mig och till den laglärde mannen som ställde frågan. Detta får utmana oss. Den samariske mannen var egentligen föraktad av den slagne mannen och hans folk. Men ändå såg han honom som sin nästa. Det jag tror att Jesus vill säga är att vi inte bara ska älska dem som tillhör “vår grupp”. Han säger inte heller att vi ska älska “alla människor i hela världen” eftersom Jesus vet att en så luddig uppmaning är svår att tillämpa. I stället förtydligar han: vår nästa som vi ska älska är helt enkelt den som kommer i vår väg och som behöver vår kärlek. Kanske är det så att Gud faktiskt “lägger” behövande människor i vår väg på olika sätt hela tiden?  

Grip in!

Vi behöver lära oss något av det Jesus undervisar. För det första; alla vi möter är våra medmänniskor, oavsett hudfärg, kultur och bakgrund. För det andra; att visa kärlek är att se vad andra personer längtar efter och behöver och sedan försöka möta deras behov, och för det tredje; var noga med att inte hitta bortförklaringar till att inte hjälpa. Samariern kavlade upp ärmarna och gjorde något och på så vis räddade han faktiskt livet på den slagne mannen. Detta måste ju dessutom ha förändrat honom ganska mycket, inte minst hans syn på samarier. Tänk att du skulle kunna göra all skillnad för någon person som du möter i din vardag. Fundera en stund på vem det skulle vara. På vilket sätt kan du hjälpa?

“Vem är den slagne mannen i ditt liv?”

… som dig själv

Lade du märke till att den laglärde mannen också svarade … älska din nästa som dig själv. Det är inte enkelt att ha ett sunt förhållande till sig själv. Men det vill Gud att du ska ha. Du får öva dig i att se på dig själv så som Gud gör. Du är högt älskad och dyrbar i Herrens ögon. Du är till och med skapad till Guds avbild! Dessutom får kärleken till dig själv påverka dina val. Jesus älskade sig själv så pass mycket att han ibland drog sig undan, vilade och ägnade tid åt sig själv och sina vänner. Det får du också göra.

Jesus som förebild

En av Guds utmärkande egenskaper är osjälvisk kärlek. Denna egenskap har du ärvt av honom och uppmanas att prioritera på samma vis som Jesus gjorde. Jesus älskade Gud mest av allt och ägnade sitt liv åt att göra hans vilja. Jesus älskade sina medmänniskor, till och med så mycket att han var beredd att ge sitt liv för dem. Liknelsen om den barmhärtige samariern kan ses som en bild för Jesus kärlek. Precis som den barmhärtige samariern räddade den slagne mannens liv har Jesus räddat oss. Hans kärlek får vara utgångspunkten och motivationen för att göra skillnad för människor i vår vardag. Vem är den slagne mannen i ditt liv?


En god vän:

  • Hjälper i praktisk handling
  • Bjuder in till gemenskapen
  • Uppmuntrar
  • Talar sanning
  • Är snabb att förlåta
  • Stannar kvar när det krisar
  • Ber för personer och situationer