Gud vill att vi ska leva i kärlek. Men ofta blir bristen på kärlek uppenbar, både genom det vi gör, hur vi gör det och vad vi inte gör.


Innan vi kan veta om vi själva är kärlekslösa behöver vi förstå vad kärlek är. I Första Johannesbrevet står det att Gud är kärlek och att Detta är kärleken: inte att vi har älskat Gud, utan att han har älskat oss och sänt sin Son till försoning för våra synder. Vad lär vi oss av detta? Jo, att Gud är kärlek i sitt väsen och att hans kärlek till oss är utgivande, osjälvisk och uppoffrande. På samma sätt vill Gud att vi ska älska varandra.

Här inser vi snabbt att vi brister på många sätt

Fokus på mig själv

Här inser vi snabbt att vi brister på många sätt och att vi har denna synd i våra liv. Även om vi inte går runt och sprider hat, är vi sällan så kärleksfulla som vi skulle kunna vara. Vi är ofta själviska och styrs av vad JAG vill ha, vad JAG får ut av något eller vad JAG behöver just nu. Fokuset på oss själva hindrar oss från att se andra och ge dem kärlek. Och när alla gör likadant får ingen det som den behöver. Kärlekslösheten förstör för oss själva och våra relationer.

Kärlekslöshet i vardagen

Kärlekslösheten kan ta sig uttryck på så många sätt i vardagen, både i vad vi gör, hur vi gör det och vad vi inte gör. Till exempel kan det visa sig genom att undvika den där personen i klassen som är jobbig, att säga något nedlåtande till en kompis, att inte vilja hjälpa till, att inte vara tacksam mot sina föräldrar, att inte vilja ge utan att få något tillbaka, eller att inte bry sig om hur kompisen mår. Hela vårt sätt att vara gentemot andra människor kan präglas av en brist på kärlek – i ord, attityd och bemötande. Detta får vi fundera över: är det kärlek jag sprider eller finns där kärlekslöshet? Vi är kallade att älska alla människor, även våra fiender och dem som vi stör oss på.

Vägen framåt

Hur blir vi då mer kärleksfulla? Första steget är att inse att kärlekslösheten är stor i våra liv. När vi upptäckt detta får vi ropa till Gud och ta emot förlåtelsen. Sen får vi också se på Jesus och ta honom som exempel: han älskade och offrade sig för dem som var hans fiender, han var ödmjuk och kärleksfull mot dem han mötte. Vi får också be till Gud om mer kärlek i våra liv och att han får mjuka upp våra hjärtan. Det vill han göra!

Reflektion

Vad sprider du för atmosfär till dina medmänniskor i olika sammanhang? Bidrar du med kärlekslöshet eller kärlek?