Helig Ande kom och möt oss här
Kom uppfyll rummet med Din atmosfär 

Så börjar refrängen på en sång som Josefina Gniste har spelat in. Detta är bara en av många sånger som innehåller en bön om att få möta den helige Ande. Andra sånger är böner om att få se mer av Jesus och bli ledda på de vägar Gud har för oss. Det sångerna har gemensamt är att Anden kommer vara en del av svaret på den bön vi sjunger. Några av Andens uppgifter är att visa på Jesus och leda oss på Guds vägar. Och kanske har du precis som jag ofta stämt in i dessa böner och sånger med en längtan om att få se och uppleva mer. Men ibland frågar jag mig själv efter sången: Vet jag vad jag ber om? Är jag beredd på svaret?

Är jag beredd på svaret?

Den helige Ande, även kallad Hjälparen, är kanske den av personerna i treenigheten som är svårast att förstå, men ändå den vi upplever mest i vardagen. Vi kan ha hört berättelser om personer som fått uppleva Andens ledning och vi kan se Andens frukt prägla människor. Men vad innebär egentligen dessa begrepp? Vem är den helige Ande? I detta nummer förklaras hur Anden är med genom hela Bibeln och hur vi kan få ta del av den helige Ande. Vi kan även läsa om hur personer fått uppleva Andens ledning idag. Bjud in den helige Ande att vara med och förklara när du läser Insidan!

Bön
Gud, kom med din Ande och förklara för mig vad du vill säga till mig genom undervisning och bibelläsning. Låt mig få förstå mer av vem Hjälparen är och hur jag får leva med honom. Amen.