Kyrkan är inte bara ett gäng människor som tror likadant, utan beskrivs i Bibeln som Jesus egen kropp på jorden. Därför kan vi lita på att Jesus verkligen är där och att han fortsätter sitt verk genom sin kyrka idag.

Vissa gemenskaper uppstår av en slump. För ett tag sedan delade jag en taxi från Lund till Malmö med tre andra personer därför att alla tåg hade slutat gå. Då var vi fyra personer som kom samman för att det slumpat sig så – vi skulle alla till samma ställe, det råkade vara så att tåget slutade gå, och det var billigast om vi delade på kostnaden. Kyrkan är faktiskt inte en gemenskap som har tillkommit på det sättet, att vi råkar vara ett gäng människor som händelsevis är kristna och tycker att det är ganska praktiskt att komma samman och läsa Bibeln och be ihop.

Kyrkan med stort K

Kyrkan har inte tillkommit av en slump utan på initiativ från Gud själv och Kyrkan finns inte bara till av rent praktiska skäl utan har en djupare mening. Kyrkan är inte heller bara en mänsklig gemenskap, utan Bibeln säger att det är Jesus egen kropp på jorden som fortsätter hans verksamhet med samma välsignelse och samma gåvor som Jesus själv var bärare av. När vi talar om Kyrkan syftar vi alltså varken på en byggnad, ett visst kyrkosamfund eller någon mänsklig organisation, utan vi menar den osynliga gemenskapen av alla kristna från alla tider och alla länder, som har sin grund i föreningen med Kristus. Detta är Kyrkan med stort K. Vi är genom tron och dopet förenade med Kristus och därför är vi också bröder och systrar i tron och utgör Guds kyrka på jorden.

Kristi kropp

Kvällen innan Jesus ska korsfästas håller han ett långt tal för lärjungarna där han beskriver vad som ska hända härnäst och vad de ska göra. Han berättar att de först ska sörja men att Anden sen ska komma till dem och de då ska glädja sig igen. Det verkar som att Jesus inte alls ser det som något problem för lärjungarna att han ska lämna dem. I stället menar han att när Anden kommer ska allt fortsätta som det gjort innan.

Det som sedan händer på pingstdagen är att lärjungarna går ut i Jerusalem, ledda av Anden, och grundar Kyrkan – Kristi kropp på jorden. När Jesus tagits upp till Fadern är han ändå kvar på jorden genom att hans Ande är här och att Kyrkan fortsätter att göra hans verk. Därför ser vi sen hur lärjungarna i Apostlagärningarna säger att det är Jesus som har helat när de har bett för sjuka. På samma sätt ser Jesus på Kyrkan. När Paulus förföljer de kristna möter Jesus honom med frågan Varför förföljer du mig? (Apg 9:4) Det syns alltså från båda hållen från allra första början: Kyrkans företrädare identifierar sig själva och Kyrkan med Jesus, och Jesus identifierar sig helt med Kyrkan. Senare kommer Paulus att skriva om Kyrkan som Jesus egen kropp: Ni är alltså Kristi kropp och var för sig delar av den (1 Kor 12:27).

Allt det som Jesus har, det får Kyrkan tillgång till genom Anden

pixaby.com

Jesus genom Kyrkan

I Nya testamentets brev står det om Andens gåvor och frukt. Det är nådegåvor som Anden ger till församlingen för att den ska byggas upp. Gåvor att bota sjuka, att profetera och att förkunna evangeliet är till exempel sådant som Anden utrustar församlingen med. Vi ser i evangelierna att Jesus var aktiv i precis dessa gåvor. Samma sak gäller Andens frukt – kärlek, glädje, frid etc. Jesus hade hela paketet fullt ut. Allt det som Jesus har, det får Kyrkan tillgång till genom Anden. Alltså blir Kyrkans verksamhet en fortsättning av den verksamhet som Jesus inledde – samma gåvor som fanns då finns också nu.

Ibland kan vi kristna prata om Jesus på ett sätt som gör att vi bara tänker på vad som hände de dagarna då Jesus gick här på jorden, men så glömmer vi att den framtid som Jesus pratade om faktiskt är nu. I Kyrkan får vi inte bara minnas vad Jesus har gjort en gång, vi får också möta honom själv, i undervisningen, gemenskapen, bönen och nattvarden. I mötet med honom får vi glädjas, för han är nära oss var och en. Vi får också vara med och se hur Jesus själv fortsätter att göra samma saker som vi läser om i Bibeln, men nu genom oss.

På korset gör Jesus hela det fullbordade verket, men det är med hjälp av Kyrkan som frälsningen kan bäras ut i världen

Ett måste för en kristen

Jag tror att många kristna i Sverige i dag är alldeles för individualistiska i sin tro. Man tänker att man själv är kristen, att man själv tror på Jesus, och sen tänker man att man kanske också ska gå med i en församling om man hinner och pallar. Det stämmer inte alls med den bibliska beskrivningen av vad det är att vara en kristen. Att vara kristen är i princip samma sak som att vara en del av församlingen. Det är otänkbart att man skulle kunna vara kristen utan en församling, de sakerna kan man inte hålla isär.

Gud har planerat från begynnelsen att Kyrkan ska bli bärare av den himmelska välsignelse som han vill ge människan, och att Kyrkan ska bära ut den här välsignelsen över hela jorden och upprätta det nya paradiset. Kyrkan ska vara med och återställa människans gemenskap med Gud. På korset gör Jesus hela det fullbordade verket, men det är med hjälp av Kyrkan som frälsningen kan bäras ut i världen. Vi kan därför inte tro att vi kan ta del av frälsningen och samtidigt förkasta den kristna gemenskapen, det är helt ohållbart.

Det är inte du som ensam ska vara ett ljus och ett salt i världen, utan det är Kyrkan som har den kallelsen och det ansvaret

Inget ensam-uppdrag

Kanske känner du ibland att det är alldeles för svårt att vara ett ljus och ett salt i den här världen (utifrån Jesus undervisning i Matt 5:13-16). I sådana fall är du inte ensam. Vi kan många gånger känna oss otillräckliga och ha svårt att se hur just vi lyser för andra människor. Hur fantastiskt är det inte då att påminnas om att du inte är ensam med den uppgiften! Det är inte du som ensam ska vara ett ljus och ett salt i världen, utan det är Kyrkan som har den kallelsen och det ansvaret. Givetvis ska vi göra gott och tänka på hur vi lever i vardagen. Men när Jesus talar om en stad som inte kan döljas därför att den ligger uppe på ett berg, så talar han inte om oss var och en, skilda från varandra, utan han talar om oss som Guds folk, sin kropp, Kyrkan – som ska lysa så starkt så att ingen kan missa den.

Foto: unsplash.com John Price
Anders Ek
Malmö
DELA
Föregående artikelHar Gud tagit semester?
Nästa artikelFullkomligt fria