1Mission

Vi vill att så många som möjligt ska få komma till himlen. Att få leva i evighet utan död, sorg, gråt och plåga (Upp. 21:4) låter fantastiskt, men för att fler ska få den möjligheten så måste de få höra om Jesus och vad han har gjort för dem. Satsa på mission!

2Fokus

Våga lyft blicken från vardagsbekymmer och se mot målet. Det lidandet vi kan få utstå här på jorden beskriver Paulus som att det väger lätt mot den härlighet som väntar i himlen (2 Kor. 4:17). De motgångar vi kan stöta på i vardagen är ingenting i förhållande till allt det bra som vi kommer få möta i himlen. Vårt mål är inte att leva kvar på jorden för alltid. Vi har ett mål som är så mycket bättre.

3Uthållighet

Ni vet ju att när er tro prövas ger den uthållighet (Jak. 1:3). När vi springer på motgångar i livet får vi be om uthållighet från Gud att springa loppet mot himlen. Med målet i sikte är det lättare att springa loppet och vara uthållig.

4Hopp

Hoppet får vara en grund att falla tillbaka på. I livet här på jorden hoppas vi på mycket, men det är inte alltid som det blir som man hoppats. Hoppet om himlen är annorlunda. Det står stadigt fast på grund av det Jesus gjort.

5Väntan

Vi får vänta och längta efter himlen, men var beredd. Väntan efter himlen är inte en meningslös eller passiv väntan. Vi vet inte när Jesus kommer tillbaka så skjut inte upp de frågor som rör din gudsrelation.

6Evighetsperspektiv

Genom att leva livet med ett evighetsperspektiv så får vi ha med oss att livet här på jorden inte är allt. Evighetsperspektivet får forma våra prioriteringar i livet.