Det är viktigt att vila. Ja, faktiskt så viktigt att Gud helgade en hel veckodag till det. Ändå rymmer Bibeln en hel del varningar för lathet, för det är en annan sak än att vila.


Alla är vi olika, men jag gillar att slappna av och vila, och behöver det också i en stressig vardag. Bibeln uppmanar oss till vila i våra relationer och från våra arbeten och studier.

Att bara ligga i sin säng eller ursäkta sig när man borde arbeta eller göra något viktigt är inte bara dumt, utan något som Bibeln faktiskt förbjuder.

Men Bibeln har samtidigt radikala varningar mot lathet som något annat än sund vila. Speciellt tydligt är kanske detta i Ordspråksboken – en konkret bok om livet. Gå till myran, du late, se hur hon gör och bli vis. […] Hur länge ska du ligga, du late? När ska du resa dig ur din sömn? (Ordspråksboken 6:11f). Att bara ligga i sin säng eller ursäkta sig när man borde arbeta eller göra något viktigt är inte bara dumt, utan något som Bibeln faktiskt förbjuder.

Men om det inte skadar någon annan då?

Latheten drabbar inte bara mig själv och är inte bara lite småirriterande för andra. Vi är alla kallade att utifrån våra förutsättningar bidra, ta ansvar och engagera oss för det goda. Det handlar om allt från att plocka ur diskmaskinen för att avlasta våra föräldrar till att engagera oss politiskt och bygga ett tryggt samhälle. Lathet innebär därför att inte ta Guds kallelse på allvar. Oavsett våra ursäkter drabbar lathet alltså våra medmänniskor negativt. Det blir ett tomrum där vi skulle ha bidragit.

När det gäller trons område blir latheten ännu farligare. Framför allt varnar Bibeln oss för lathet i vårt eget andliga liv, men även för att vara lata i vårt arbete och engagemang för Guds rike.

Hur mycket får jag vila?

Vi människor har inte alla samma förutsättningar för arbete och gemenskap. Därför blir gränsen mellan sund vila och lathet individuell, vilket gör det svårare att se den. När latheten blir skadlig för mig själv och/eller andra blir den ändå ett brott mot Guds goda vilja. Det blir en synd som vi måste erkänna och bekänna. Därför måste vi, som Paulus skriver, ständigt granska våra liv: Tänk alltså noga på hur ni lever, inte som ovisa människor utan som visa. Ta väl vara på varje tillfälle, för dagarna är onda. Var därför inte oförnuftiga utan förstå vad som är Herrens vilja. (Efesierbrevet 5:15-17)

Reflektion

I Ordspråksboken står det mycket om lathet. Läs och reflektera över 6:9-11, 10:26, 12:27, 13:4, 18:9, 19:15 och 24:30-34.

Foto: unsplash.com Javier Penas
DELA
Föregående artikelLögn – ett skydd mot obekväma sanningar
Nästa artikelVrede – positiv kraft som behöver kontrolleras