Musik finns överallt – från vår vardag till Bibelns berättelser – och kan låta på många olika sätt. Musiken är en del av Guds skapelse, och finns både för att vi ska kunna möta Gud genom den och som ett sätt för oss att uttrycka oss själva.

Det kan vara svindlande att tänka på hur mycket musik det finns. Det finns musik som gör oss lugna, fokuserade, ledsna, glada, taggade och sömniga. Det finns opera, jazz, rap, K-Pop, metal, schlager och säkert tusen andra genrer. Och skillnaderna kan vara stora. Vissa njuter gärna av eleganta och vackra arior av Mozart, medan andra hellre lyssnar på Coldplay eller Kygo.

Från Gud

Det är uppenbart att musiken berör oss. Toner, ljud och rytmer väcker något inom oss. Det som rent fysiskt kan förklaras med ljudvågor som tränger sig in i våra öron, och basvibrationer som vi känner i kroppen, har ändå förmågan att få oss att njuta på djupet. Detta är för att Gud har gett oss musiken som något som kan påminna oss om honom, som kan visa på något av hans storhet. Musiken kommer ur Guds stora skaparglädje, oändliga kreativitet och kärlek till oss. Att vi ens har förmågan att njuta av musik pekar enligt mig på att Gud finns och att vi genom musiken kan beröras av honom.

Och på många ställen i Psaltaren uppmuntrar psalmisten oss att uttrycka vår tacksamhet över det Gud har gjort genom att spela och sjunga till honom.

Detta kan man se genom att Bibeln är full av musik. I 1 Samuelsboken 16:14-23 kan man läsa om hur kung Saul ber den unge David att spela harpa för honom, för att han ska få lindring för sina problem. Och på många ställen i Psaltaren uppmuntrar psalmisten oss att uttrycka vår tacksamhet över det Gud har gjort genom att spela och sjunga till honom.

Allt bygger inte upp

Men det är samtidigt viktigt att komma ihåg att musik också kan påverka oss negativt. Viss musik kan tilltala oss rent musikaliskt, men förmedlar ändå destruktiva budskap. Det är viktigt att fundera över hur musiken påverkar en, även om man inte behöver sluta lyssna på all musik som inte är kristen. Det är viktigt att komma ihåg att det inte bara är vissa genrer, som metal eller hip-hop, som kan vara destruktiva. Dåliga budskap kan finnas inom alla sorters musik, på samma sätt som man också kan ära Gud genom många olika typer av musik.

Till Guds ära

Gud har gett musiken till oss som ett sätt för honom att visa vem han är. Genom vackra melodiösa pianostycken, tung och vibrerande bas, eller fantastiska sångröster. Och vi kan själva möta Gud i vår musik: Stäm upp lovsång, slå på tamburin, på den ljuvliga harpan och lyran (Ps 81:3).