Innan Jesus träder in på scenen har många förutsagt hans ankomst. Löfte efter löfte i Gamla testamentet talar om honom som skulle komma och rädda världen.

Hur skulle du skriva en riktigt spännande bok? Jag har hört att Harry Potter-böckernas författare J.K. Rowling, inledde med att planera sin bokserie i fem år (!) innan hon ens började skriva den. För att skriva en sammanhängande berättelse, måste man först veta hur den ska sluta. Annars kommer berättelsens röda tråd inte hänga ihop till slutet och berättelsen faller samman.

En likhet mellan Gud och J.K. Rowling är att de båda visste slutet på sina berättelser, redan innan de skrevs.

Bibeln är en berättelse om vad Gud har gjort, håller på att göra och kommer att göra för att rädda världen från ondska. Detta tema genomsyrar varenda sida. En likhet mellan Gud och J.K. Rowling är att de båda visste slutet på sina berättelser, redan innan de skrevs. Därför kan man hitta ledtrådar redan i deras första kapitel om hur själva uppgörelsen kommer att bli.

Bibelns röda tråd – Evangelium

Eftersom vi vet slutet av berättelsen, hur Gud räddar världen, kan vi läsa allt som hände före Jesus seger på korset, i ljuset av hans död och uppståndelse. I det ljuset syns spår, samband och en röd tråd. Att rädda världen genom Jesus var Guds plan även i Gamla testamentet! Det ser vi eftersom Gamla testamentet är sprängfyllt av löften och profetior som pekar fram emot Guds räddare, “Messias”.

När jag själv läser Gamla testamentet håller jag utkik efter det glada budskapet: “evangeliet om att Gud har räddat världen genom Jesus”. När vi hittar och följer denna tråd från början till slut, blir hela Bibelns budskap tydligt för oss. Det är ett budskap som förvandlar liv.

Jesus och kvinnans avkomma – Det första evangeliet

Gamla testamentet börjar helt från början, vid tidernas begynnelse. Tyvärr går det åt skogen redan i det tredje kapitlet, när människan väljer bort Gud. Men man får inte missa Guds svar på människans första misslyckande! Det är nämligen i det svaret som Bibelns röda tråd på riktigt tar avstamp.

När Gud berättar vad som kommer att ske på grund av det onda som har sipprat in i världen, vänder han sig särskilt till ormen. Gud säger att kvinnans avkomma (hennes barn), ska krossa ormens huvud och att ormen ska hugga honom i hälen (1 Mos 3:15). Detta brukar kallas för “det första evangeliet”, alltså de första “goda nyheterna” om Jesus. Vad i detta är det som är gott då? Jo, att kvinnans avkomma ska krossa ormens huvud. Detta är ett löfte som pekar mot att Jesus (avkomman) övervinner döden, genom att själv dö. Ormen hugger avkomman; Jesus betalar med sitt liv, men avkomman krossar ormen; Jesus övervinner ondskan. Redan på Bibelns första sidor ger alltså Gud ett hoppfullt löfte som kommer att prägla resten av berättelsen fram till dess slut. Redan nu har vi en tråd att följa, hoppet om räddning.

Jesus och kung David – Evangeliet om ett evigt rike

Vi förflyttar oss framåt i den gammaltestamentliga historien. Israels folk bor i det utlovade landet som Gud har gett dem. Mitt under Israels glansdagar ger Gud ett stort löfte till kung David som pekar framåt: löftet om att Davids tron ska finnas för evigt, ett “evigt rike” (2 Samuelsboken 7:16).

När Gud talar om något som kommer bestå “i evighet” i Bibeln, så kan man utgå ifrån att det handlar om Guds plan att rädda världen. När Jesus gick på jorden kallades han för “Davids son”. Judarna som kallade Jesus för “Davids son” tänkte på detta löfte som Gud gav till David tusen år tidigare. De hoppades att Jesus skulle vara den nya kungen i Davids ätt som kunde infria Guds löften om ett evigt rike. Vi som vet slutet på berättelsen, väntar på att Jesus ska komma tillbaka och slutligen upprätta detta rike fullt ut. 

Jesus och Jesaja – Det femte evangeliet

Jesaja har varit något av en favoritprofet inom kyrkan. Många kända messianska profetior som stämmer in på Jesus kommer från Jesaja. Därför har man ibland kallat Jesajas bok för “det femte evangeliet”. 

Vad är då Jesajas evangelium? När det kommer till löften om den kommande Messias som pekar mot Jesus, sticker en profetia ut. Jesajas 53:e kapitel målar en detaljerad beskrivning av “Herrens lidande tjänare”. Flera hundra år före Jesus sista dygn i livet uttalar Jesaja en profetia som beskriver hur någon som kallas “Herrens tjänare”, blir genomborrad, straffad och dödad för “våra synder”. Man kan undra hur detta går ihop med övriga profetior om hur Gud ska rädda världen. Ska Messias dö nu också? 

Alltsedan denna profetia uttalades har judiska skriftlärda debatterat om vem det handlar om. Det är svårt att få ihop profetior om ett messianskt evigt rike och en Messias som ska förnedras och dö, i samma person. Vi kristna har valt vår kandidat. Vi tror att Jesus från Nasaret uppfyllde alla profetior när han dog och uppstod, för att jordens släkten skulle kunna få evigt liv genom honom.

Jesus och de mindre profeterna – Evangeliet syns ännu klarare 

TIPS på en röd tråd att följa från GT till NT

Ledtråd: Kvinnans avkomma.

Efter Guds löfte om kvinnans avkomma i 1 Mos 3, fortsätter ett tema på hur Gud för sin vilja framåt med hjälp av kvinnor som av olika anledningar inte kan få barn. Läs in dig på Sara, Rebecka, Rakel, Hanna (GT) och Elisabets (NT) liv så kommer du ana en röd tråd som verkar nå sitt crescendo i Jesus mamma Maria.

Gamla testamentets “småprofeter” må ha mindre textmassa än de stora, men de är sprängfyllda av mäktiga profetior som ingav hopp till människor i hopplöshet under profeternas tid. Samma profetior ger hopp till oss flera hundra år senare.

Mika 5. När Israel är belägrade av stormakten Assyrien talar Mika om en härskare ur evigheten som ska bli folkets frid. Denne kung och befriare ska, precis som kung David, födas i den lilla byn Betlehem.

Sakarja 9. Den ursprungliga palmsöndagen? Profeten Sakarja uttalar en profetia om en messiansk kung som rider in på en fredens åsna för att “tala frid” till folken. Flera hundra år senare rider Jesus in på en åsna och välkomnas som “Davids son” några dagar innan han korsfästs. Jesus dör inte på ett fridfullt sätt, men det är för att världen ska finna frid, som han ger sitt liv.

Om man lär sig att läsa Bibeln med den röda tråden i sikte, blir allt en enhetlig berättelse som visar på Guds otroligt stora plan.

Om profeterna själva insåg vidden av vad deras profetior betydde, vet vi inte. Men det är stort för oss idag att tänka oss att Gud redan då berättade för människor om hur han en dag skulle rädda dem alla. Gamla testamentets berättelser kan kännas långt borta från Jesus i Nya testamentet. Men om man lär sig att läsa Bibeln med den röda tråden i sikte, blir allt en enhetlig berättelse som visar på Guds otroligt stora plan. Ta gärna reda på mer om Bibelns röda tråd och leta sedan ledtrådar när du läser Gamla testamentet. Jag utlovar en spännande läsning som kan förändra ditt liv.

BÖN

Herre, tack för att din goda vilja alltid sker, oavsett vad människor tycker. Tala till oss genom ditt ord och hjälp oss att förstå vem du är, genom det du har gjort!


BOKTIPS!

När jag skrev denna artikel inspirerades jag av Leif Nummelas bok “Bibelns röda tråd”. Läs den om du vill veta mer!