Lovsång är så mycket mer än bara musik. Det handlar om hela vårt liv.

En välkänd och älskad psalm som många av oss har tagit ton till på läger eller bröllop är nr 702 i psalmboken: Jag vill göra mitt liv till en lovsång till dig. Sången skrevs 1978 och påminner oss om att lovsång är hela vårt DNA snarare än en sång eller musikstil. Sångens poäng är inte hur väl jag lyckas med att göra livet till en lovsång utan fokuserar på den längtan och vilja jag har att ära Gud med hela mitt liv. Psalmen lär oss tre saker saker om vad det är att låta hela livet bli en lovsång.

1Tacka Gud för hans nåd och gränslösa kärlek.

Stort är det som Gud har gjort och varje dag gör för oss. Att låta livet vara en lovsång handlar om att vara uppmärksam på att Gud är en Gud som hela tiden räcker oss sin nåd och kärlek – och att vi nu får tacka och ta emot. Dag för dag i allt vardagligt som vi möter.

2Bekänna att Gud är den enda som är värd att äras.

etta kan tyckas enkelt och banalt men jag tror att om vi rannsakar oss själva så kommer vi lätt på oss med att sätta många andra saker på samma plats som Gud, om inte till och med högre än Gud. Det kan handla om status och saker vi gör för att passa in, saker eller personer som vi älskar och håller fast vid till varje pris eller jakten på … ja, på vad som helst som vi tror kommer ge oss lycka i livet. I sången får vi rikta oss mot Gud, bekänna att det är honom vi ger äran och gå i tro på att vi en dag ska ägna evigheten åt att lovsjunga honom.

Redan nu får vi be Gud att han i de stunderna öppnar våra ögon så att vi åter får upptäcka att friden och livet självt är hos Gud.

3Lita på att Gud är den som bär oss när vi möter motgångar och tvivel.

Frågan är inte om utan när vi möter olika situationer i livet som gör att vi inte känner glädje i att komma inför Gud. Kanske handlar det om att vi uppfattar Gud som tyst och därför undrar om han verkligen finns, men hur andra kristna behandlar oss kan likväl göra att vi drar oss undan den kristna gemenskapen. Redan nu får vi be Gud att han i de stunderna öppnar våra ögon så att vi åter får upptäcka att friden och livet självt är hos Gud.

Christer Hultgren, som skrev vår psalm, var IT-chef till vardags men hade uppenbarligen musikalisk talang som han gav till Gud. Vi får – med alla våra olikheter – göra exakt samma sak! Som Paulus beskriver det i Första Korintierbrevets 10:e kapitel så får allt vi gör göras för att ära Gud. Oavsett studier, jobb eller vardagssituation så får vi var och en ge det vi är och har till honom som redan har gett oss allt och låta lovsången klinga där vi går fram.