Maria följer sin son Jesus genom hela hans liv. Även i dödens stund är hon med honom. Men berättelsen slutar inte där. När Jesus uppstår på den tredje dagen fylls Maria med nytt hopp och nytt liv.

I skrivande stund pågår ett krig inte långt från Sverige. Både ukrainska och ryska män och kvinnor får, och kommer att få, besked om att deras barn har dött i striderna. Det är nog svårt för oss som inte har upplevt det att förstå hur hemskt det dödsbudet måste kännas. Jag kan själv bli gråtfärdig bara av tanken på att något av mina barn skulle dö. 

Hotbild mot Jesus

För Maria är verkligheten både lik och olik dessa föräldrars. Jesus har i flera år gått runt och undervisat, och Maria kan inte ha undgått att se att han gjort sig fiender bland dem som har makt i Israel på den här tiden. Hon måste ha vetat att det fanns en hotbild. 

Det måste ske

Samtidigt vet Maria vad Gud har sagt om hennes äldste son. Hon vet vad hon fått uppleva kring hans födelse och genom hans uppväxt, och hon har hört Jesus budskap och undervisning. Kanske tänker hon ändå att han ska klara sig – han är ju Guds utvalde, Guds Messias. Gamla Testamentet talar om att det är genom Messias som Gud ska rädda och upprätta Israel, och därefter hela världen. Och Maria vet att det är hennes son som är den personen. Det är den här balansen mellan hot och hopp som får ligga till grund för Marias liv och hennes relation till Jesus när vi närmar oss händelserna vid korset. 

Trots vad som måste vara en oerhörd känslomässig smärta finns hon där för att se sin sons lidande och död.

Vid Jesus sida

Det verkar som om Maria är närvarande vid större delen av Jesus lidande, död och uppståndelse. Även om evangelierna ofta har fokus på lärjungarna nämns också Maria ofta, och det verkar som om hon följer med i lärjungagruppens rörelser. 

Ända intill döden

När vi så kommer till korset är till och med de flesta av lärjungarna försvunna. Men inte Maria. Trots vad som måste vara en oerhörd känslomässig smärta finns hon där för att se sin sons lidande och död. Tillsammans med några andra kvinnor som följt Jesus, och lärjungen Johannes, står hon där och ser Jesus sista minuter i livet. 

Dubbel smärta

För Maria är smärtan också dubbel. Hennes son dör där på korset, men också hennes Messias, den som Gud har lovat skall rädda Israel. Mer än någon annan har Maria fått förstå vem Jesus egentligen är, ända från den stund ängeln kom till henne med uppdraget att föda Guds son. Och nu verkar det som om allt det hon tänkt och hoppats håller på att gå i spillror. Hennes son dör, och med honom också messiashoppet. 

Han lever!

Lukas berättar sedan för oss om hur Jesus begravs och hur Maria, tillsammans med de andra kvinnorna, följer med på avstånd. Utifrån evangelierna är det sedan lite svårt att avgöra vad Maria, Jesus mor, gör. Det är nämligen flera kvinnor kring Jesus som heter Maria, och evangelierna skiljer inte alltid mellan dem så tydligt.

Det vi kan slå fast är i alla fall att Jesus uppstår – och att det är kvinnorna som får vara hans första budbärare. Om Jesus mor är en del av den gruppen, eller om hon senare får höra om uppståndelsen genom kvinnorna eller lärjungarna, spelar egentligen mindre roll. Poängen är densamma – Jesus lever!

Nytt hopp

För Maria måste vändningen ha varit omtumlande. Hennes son var död, och hade varit död i tre dagar. Sorgen var fortfarande färsk. Men Maria hade också varit med under hela Jesus liv och undervisning. Hon visste att Gud hade utvalt honom, och hon hade hört hans undervisning om sig själv. Kanske var hoppet inte helt släckt. Nu fick det i alla fall ny fart. 

Jesus uppståndelse får omtumlande konsekvenser för Maria, men också för Jesus syskon. I Apostlagärningarna kan vi läsa om hur de ansluter sig till lärjungaskaran och ber tillsammans med de tolv efter Kristi himmelsfärd. Det är också sista gången vi kan läsa om Maria, Jesus mor. 

Nytt liv

Precis som för Maria innebär Jesus uppståndelse ett nytt liv för oss. Det ger legitimitet till alla Jesus anspråk på att vara Gud själv, Messias, sänd för att rädda människorna från synden och döden tillbaka till gemenskapen med Gud Fader. Precis som Maria får vi få våra liv förvandlade av Jesus uppståndelse genom att i tro ta emot Guds gåva – förlåtelse och upprättelse genom Jesus Kristus.

Foto: Unsplash.com
DELA
Föregående artikelJESUS – är nådefull mot oss
Nästa artikelVem är jag?