För många är matematik ett annat ord för beräkning, och den som kan multiplicera stora tal i huvudet anses vara duktig på matte. Detta är en felaktig bild av vad matematik egentligen är. 

Visserligen innefattar matematik (ofta) beräkningar, men dessa lämnas med fördel åt maskiner, som utför dem miljontals gånger snabbare och helt utan misstag. De verkligt intressanta och utmanande delarna av matematiken är att tänka ut hur olika samband ser ut, formulera dem i ett matematiskt språk och bevisa att de är sanna. 

En kusligt bra beskrivning

En del menar att det matematikern gör är att uppfinna matematiken, medan andra menar att matematiken upptäcks. I det senare fallet anses alltså matematiken vara något som existerar utanför och oberoende av oss människor. Vad som tveklöst är sant är att matematiken är oerhört väl lämpad att beskriva hur olika fysikaliska enheter (partiklar, vågor, energi, laddningar, osv) uppför sig och påverkas av varandra. Allt från galaxhopars rörelser till hur subatomära partiklar (elektroner, neutriner, fotoner, osv) – till synes slumpmässigt – hoppar in och ut ur existensen beskrivs bättre med matematik än på något annat sätt.

Matematikens tillämpbarhet på den fysiska världen är ett starkt argument för Guds existens

Att beskriva verkligheten med matematik fungerar så bra att det händer att matematikerna hinner före fysikerna och – utifrån rent matematiska resonemang – förutsäger att något borde vara på ett visst sätt. När det långt senare visar sig att matematikerna hade rätt är det ännu en påminnelse om matematikens nästan kusliga förmåga att beskriva verkligheten. Higgsbosonen, som förutsågs 1964, men inte upptäcktes förrän 2012, är ett exempel på detta. 

Slump eller skapare?

Matematikens tillämpbarhet på den fysiska världen är ett starkt argument för Guds existens. Utan Gud går det nämligen inte att förklara denna otroliga överensstämmelse, mellan å ena sidan den helt abstrakta matematiken och å andra sidan den ytterst konkreta värld vi lever i, som något annat än en lyckosam slump. Men att det skulle vara en slump verkar mycket osannolikt, och då återstår egentligen inget annat alternativ än att det finns en skapare som bestämt att det ska vara så.

Vad är Higgsbosonen? Higgsbosonen, som även går under namnet Gudspartikeln, är en superliten partikel som förklarar gravitation och det fysikaliska begreppet massa. Upptäckten revolutionerade både fysiken och teorierna om hur universum är uppbyggt. 

Matematiken och Gud

Matematik innehåller tidlösa och absoluta sanningar – som Bibeln.

Matematik kan vara så enkelt att ett barn förstår och så svårt att ingen förstår – som vår tro.

I matematiken möts oändlighet och ändlighet – som i Kristus. (se bild)

Foto: unsplash.com
DELA
Föregående artikelKan psykologin vittna om Gud?
Nästa artikelDet du faktiskt längtar efter