När det gäller mission i ett annat land kan frågorna vara många. Vad gör man? Är det inte svårt? Kan jag få något tillbaka och i så fall vad? Carl och Filippa berättar om sina erfarenheter.

Matt 25:40 – Jag säger er sanningen: Allt vad ni har gjort för en av dessa mina minsta bröder, det har ni gjort för mig.

Förra våren var vi volontärer på barnhemmet Bethesda i Kenya. På barnhemmet bor just nu 20 pojkar som tidigare har levt på gatan eller i svåra förhållanden i hemmet. Vi fick följa och leva tillsammans med dem under fyra månader, en period som vi kommer bära med oss hela livet. Under veckorna på Bethesda fick vi hjälpa till i skolan med undervisning och lek på rasterna. På kvällarna och helgerna spelade vi spel, hjälpte till med läxläsning, hade andakter och gjorde vardagssysslor tillsammans. Enkelt uttryckt: vi fick ge och ta emot kärlek.

Att få ge det lilla extra, som att springa och kittla barnen eller sitta ner på kvällarna och hjälpa till med läxläsningen, fick betyda mycket för dem.

Att få dela den kristna tron med syskon i denna kultur var fantastiskt. I Kenya fick vi dela tron genom tjänster, andakter, gåvor, tid och kärlek. Detta kan göras på så många olika sätt! För pojkarna på Bethesda var tiden och kärleken vi gav dem viktig. Att få ge det lilla extra, som att springa och kittla barnen eller sitta ner på kvällarna och hjälpa till med läxläsningen, fick betyda mycket för dem. Vi tror det är viktigt att inte ha för höga krav på sig själv när det kommer till att dela tron. Det kan göras genom att undervisa i Guds ord men det kan också göras genom att hälla upp gröt i en mugg!

Det mest utmanande i allt detta var att våra kulturer ser ganska olika ut. På gudstjänster i Kenya blev vi flera gånger framkallade inför alla för att dela ett ord eller sjunga en sång medan vi i Sverige får god tid på oss att förbereda liknande. Det var frustrerande i stunden men var också en inspiration och lärdom för oss att få känna in vad Gud har att säga i stunden och inte behöva lägga så mycket prestation i oss själva.

Vi ser tillbaka på vår tid i Kenya med stor tacksamhet och glädje. Det har varit en stor möjlighet att få lära känna människor i en annan kultur, använda och utveckla våra gåvor från Gud och dela tron med syskon i en annan del av världen. När vi kom hem till Sverige igen bar vi med oss nya lärdomar och inspiration som vi annars inte hade haft. Kanske kan  du också testa att dela med dig av din tro på det här sättet?