“Om jag bara hade lite mer pengar, då skulle jag vara lycklig.” Så kan vi tänka ibland. Vi drömmer om hur livet skulle vara om vi bara hade mer pengar. Men blir man verkligen lycklig av pengar?

I vårt samhälle kretsar väldigt mycket kring pengar. Det är pengar som driver många till att jobba hårdare och att studera till sent in på nätterna. Idag går det knappt att se på tv en liten stund utan att kasino-reklamer sköljer över en. För att inte tala om vanlig reklam som hela tiden påminner oss om vad vi ”behöver”. Pengar kan på så sätt bli vår drivkraft. Det är pengarna som styr och ställer. Vi tror att det är genom pengarna som vi blir lyckliga. Men den kristna tron lär oss något annat!

Den fetaste lönen

Det finns andra saker som kan få driva oss i våra liv. I stället för att jaga den största lönen i form av pengar får vi som kristna jaga den eviga “lönen” i himlen. Men den himmelska lönen är inget vi ska arbeta oss till, den har Jesus redan gett oss. Den innebär att vi en dag kommer att få möta Gud själv, ansikte mot ansikte. Han som har skapat oss och älskar oss över allt annat. Han som offrade sig själv på ett kors för att vi ska få leva i evighet med honom och alla dem som gått före oss. Denna eviga lön är en fantastisk gåva och den kan få vara vår drivkraft här och nu.

För när vi lyfter blicken och ser mot det eviga hopp som ligger framför oss, vidgas perspektivet. Vad är egentligen viktigast? I Bibeln läser vi hur Job säger Naken kom jag ur min moders liv, och naken ska jag återvända dit (Job 1:21). Alltså, vi föds på denna jord utan några ägodelar, och när vi lämnar jorden kan vi inte heller ta med våra ägodelar. Pengar och materiella saker kommer att försvinna. De är inte en grund att stå på. Gud däremot är evig och kommer alltid att bestå. På honom kan vi grunda våra liv. Han kan och bör vara drivkraften i våra liv. Vi läser i Hebreerbrevet: Lev inte för pengar, utan nöj er med vad ni har. Gud har själv sagt: Jag ska aldrig lämna dig eller överge dig (Hebr 13:5). Gud kommer aldrig någonsin att överge dig och mig. Han är värd att leva sitt liv för.

I stället för att bindas av pengarnas tomhet får vi leva i Guds kallelse för våra liv

I stället för pengarnas tomhet

Tänk att du och jag är älskade och ovärderliga för Gud. Oavsett vad som händer oss kommer Gud alltid att älska dig och mig med en brinnande kärlek. Jag tror att det finns en stor frihet i detta. I stället för att bindas av pengarnas tomhet får vi leva i Guds kallelse för våra liv. Det kan fylla oss med en djup frid och lycka som pengar aldrig kan ge oss. Vi får leva för andra människor och visa dem kärlek. Bry oss om dem som behöver det extra mycket. Ge av vårt överflöd till den fattige. Ja, helt enkelt leva efter Guds budord: Du ska älska din nästa som dig själv (Mark 12:31). Det är mer värt än alla pengar och alla steg på karriärstegen. Och det är ju också detta som vi är skapade för. Att leva i relation med varandra och Gud.

En tiondel av skörden

Så hur kan vi praktiskt försöka drivas av Guds kärlek istället för pengar? Ett sätt är att ge av det man har, och det kan man göra på olika sätt. En del kristna väljer exempelvis att ge tionde. Det har sitt ursprung i Gamla Testamentet där man gav bort en tiondel av skörden. Istället för att ge av sin skörd, väljer vissa kristna att ge 10% av sin inkomst till kyrkans arbete eller till behövande. Detta är ett sätt att i praktiken hjälpa dem som inte har det lika gott ställt som oss själva. Kanske är detta ett alternativ för dig och mig? Faktum är att alla pengar som vi har egentligen är Guds och därför borde han få bestämma över dem. Någon sa: frågan är inte hur mycket av dina pengar du ger till Gud utan hur mycket av Guds pengar du behåller för dig själv? Att göra praktiska val och att ge bort av det man äger kan i högsta grad vara att älska vår nästa. Det kan göra att vi bryr oss mindre om pengar och att vi istället drivs mer av Guds kärlek.

Foto: Sharon McCutcheon, unsplash.com
DELA
Föregående artikelKokbokslivet?
Nästa artikelEn pelare i vardagen