“Vad gör jag nu?”. Kanske har du upplevt den känslan. Du möter något svårt i livet och det går inte riktigt att se vad som är nästa steg. Här kommer fem tankar som hjälp på vägen. 

1 Se på Jesus – han är vårt hopp!

Det kan låta som en klyscha, som en sådan där sak som man säger bara för att man ska göra det, men jag tror att det är viktigt att börja just här: hos Jesus. Om den kristna tron är sann är detta vårt stora hopp: att det finns en Gud som har sänt sin son för att rädda dig och mig. Jesus har segrat över synden, ondskan och till och med döden. Tillsammans med honom finns en framtid, en ny morgondag och ett verkligt hopp.

I Filipperbrevet 3:7-8 skriver Paulus följande som en påminnelse till alla kristna: Men allt det som förr var en vinst för mig räknar jag nu som förlust för Kristi skull. Ja, jag räknar allt som förlust, för jag har funnit det som är långt mer värt: kunskapen om Kristus Jesus, min Herre. Paulus erfarenhet är exakt det som är centrum i tron: att det finns en någon som har gjort oändligt mycket för oss, och att han och det han har gjort är mer värt än allt i livet som man, innan man upptäckte honom, inte kunde tänka sig att leva utan. Med Jesus vänds perspektivet. 

Ett sätt som jag själv ofta kommer tillbaka till är lovsången till Jesus.

Hur kan Jesus bli ännu viktigare för oss? Ett sätt som jag själv ofta kommer tillbaka till är lovsången till Jesus. Inte som ett sätt att låtsas att allting är bra, men som ett sätt att mitt i lidandet, kampen eller till och med sjukdomen påminna mig själv och dem runt omkring om att Jesus faktiskt är vårt hopp. Ett exempel från Lova Herren 29: “Jesus, ditt namn lyser i mörkret, Jesus, ditt namn släcker all törst. Jesus, ditt namn friar de fångna, av alla namn som finns ditt namn är störst.”

2 Be med andra kristna

Bibeln är full av exempel på hur bönen förändrar människors liv. Inte på så sätt att bönen är någon magisk ramsa som gör allting bra, men att det är en öppning för Gud att verka i våra liv, förvandla våra hjärtan, fylla oss med sitt liv och förändra vår värld. 

I Filipperbrevet 1:19 skriver Paulus, som just då sitter fängslad för evangeliets skull, att han mitt i fångenskapen tänker fortsätta glädja sig: för jag vet att allt detta kommer att leda till min frälsning genom er förbön och Jesu Kristi Andes hjälp. Han är alltså, även i fängelset, konkret buren av församlingens förböner. Bönen är ett hjälpmedel som vi kristna kan använda i församlingen och i den kristna gemenskapen. Så här kommer en fråga: Finns det någon du kan be tillsammans med? Eller åtminstone be om förbön? Eller kan du just nu bära någon annans bördor i bön? Om du för tillfället inte kan träffa din församling eller ungdomsgrupp; be tillsammans ändå, via telefon, FaceTime eller Zoom. Medan min mormor levde hände det att jag ringde henne och bad henne att be för något som oroade mig. Att höra av sig till någon som står en nära och be om förbön kan du också göra. 

3 Dela din nöd 

Vi är kristna tillsammans och Guds ord uppmanar oss att bära varandras bördor. Ännu ett exempel från Filipperbrevet, kapitel 2, handlar om hur olika kristna sänds fram och tillbaka mellan Paulus och församlingen i Filippi. Paulus hade en historia med denna församling. Du kan läsa om det i Apostlagärningarna 16. Sändebudens uppdrag var att komma med stöttning och uppmuntran. Som bröder och systrar idag kan vi dela vårt hopp i Jesus med varandra, påminna varandra om att Jesus har varit och är med oss, och stötta och uppmuntra varandra på det sättet. 

Mitt i lidandet finns alltså en öppning för dig att lära känna Kristus bättre.

Det kan kännas läskigt i början, men här kommer ytterligare en uppmaning: Börja öppna upp dig och dela ditt liv med någon du litar på – även det som är svårt. I vissa fall kan det vara bra att detta delande sker med en vuxen. Kanske finns det någon ledare från ungdomsgruppen eller någon präst/pastor du kan prata med? 

4 Be Gud om öppnade ögon 

När vi människor mår dåligt och går igenom lidande kan vi ibland få lite tunnelseende. Det är därför vi behöver stötta och hjälpa varandra – och hålla fast vid Jesus. Men Gud kan även använda de lidanden vi går igenom så att vi genom dem kan komma närmare Jesus. Paulus skriver: Då får jag lära känna Kristus och kraften i hans uppståndelse och dela hans lidanden genom att bli lik honom i hans död, i hoppet om att nå fram till uppståndelsen från de döda (Fil 3:10-11). Paulus talar här om att lära känna Kristus. Vi kan med säkerhet säga att Paulus kände Kristus och levde nära honom. Ändå pekar han på att vi genom våra lidanden på nytt kan få upptäcka hur stor Kristus verkligen är. Kristus gick från död till liv. Och det kristna livet är att uppstå med Kristus. Mitt i lidandet finns alltså en öppning för dig att lära känna Kristus bättre. Din kris kan leda till Kristus. Be Gud att det som är en kamp för dig får bli en möjlighet till att lära känna kraften i hans uppståndelse.

5 Vägen framåt – nya himlar och en ny jord

Tron på Jesus och livet med honom håller. Jag kan säga det för egen del, och Guds ord visar det om och om igen. Samtidigt pekar Bibeln också framåt. Som kristna får vi jobba för att redan här och nu försöka efterlikna det som en dag ska komma fullt ut. Paulus skriver i Romarbrevet om hur hela skapelsen längtar efter att det nya livet fullt ut ska träda fram och att Gud ska göra allting nytt. Allt gott arbete blir fullkomligt i den nya skapelsen. Samtidigt, när livet gör ont och är smärtsamt så är hoppet om himlen en påminnelse om att Herren Jesus faktiskt för dig fram mot sitt mål. Han vill att du ska vara med honom på hans nyskapade jord. Men vi har vårt medborgarskap i himlen, och därifrån väntar vi Herren Jesus Kristus som Frälsare. Han ska förvandla vår bräckliga kropp och göra den lik hans härlighetskropp, för han har makt att lägga allt under sig (Fil 3:20-22). Ytterst sett är det alltså Jesus som är vårt hopp. Allt det goda vi gör här är en försmak av den förvandlade värld som Jesus ställer i ordning. Paulus skriver detta som en uppmaning till att inte leva själviskt eller bara tänka på det jordiska. För som kristna är detta vår stora glädje: Vi har en räddare och ett evigt liv i Jesus.