Mänskliga relationer kan vara underbara. Tänk då vad fantastiskt det är att universums skapare vill ha en relation med just dig.

Vad är det käraste du har i livet som betyder mycket för dig? Vad finns i ditt liv som får dig att må bra? Tänk efter lite. Det finns mycket som är värt att nämna, och svaren kan vara olika beroende på vem man frågar, men en gemensam nämnare i de flesta svar är sannolikt goda relationer.

Täcker behoven

Varför är goda relationer så viktiga för oss? De får oss att må bra. Det vi får ta emot i goda relationer som exempelvis kärlek, trygghet, tröst, uppmuntran och närhet tillgodoser en stor del av människans grundläggande behov. Dessutom ger relationer en känsla av samhörighet och identitet. Vetskapen om att man inte är ensam kan vara betryggande. Att vara exempelvis en son, dotter eller vän förstärker ens identitet och kan få en att känna sig trygg med vem man är.

Inte tillräckliga

Visst är det bra med nära, goda mänskliga relationer. Men vi människor är begränsade. Vi kan inte alltid vara tillgängliga för varandra av olika skäl. Vi kan göra allt i vår makt för att försöka hjälpa varandra, men vissa saker är vi människor bara inte kapabla att fixa. Vi är inte tillräckliga.  Med relationen till Gud är det annorlunda. I Bibeln kan vi läsa om att Gud vill ha en nära relation med oss. Han bjuder in oss till att bli hans barn. Det är en inbjudan som Gud skickar ut till alla. Guds inbjudan är en gåva som vi får ta emot helt gratis, vi behöver inte ge någonting i gengäld. Men hur blir vi Guds barn? I Bibeln står det: åt alla som tog emot honom gav han rätten att bli Guds barn (Joh 1:12). Det är alltså genom att ta emot Jesus som vi blir Guds barn.

Inte bara en relation

När vi tar emot Jesus får vi lägga av våra synder på honom, och får då våra synder förlåtna.    Det är synden som separerar människan från Gud, men eftersom Jesus tar bort våra synder kan vi ha en relation med Gud. Alla som vill ta emot förlåtelsen för sina synder får därför vara med i Guds familj. Förlåtelsen från Gud är till för alla eftersom ingen människa är fri från synd. Bibeln säger: Alla har syndat och saknar härligheten från Gud, och de förklaras rättfärdiga som en gåva, av hans nåd, därför att de är friköpta av Kristus Jesus (Rom ‭3:23-24).

Han är tillräcklig

Gud räcker

För oss människor är det omöjligt att alltid finnas till för och hjälpa varandra, men ingenting är omöjligt för Gud(Luk ‭1:37‬). Det som vi människor inte kan hjälpa varandra med det kan Gud ordna. Hos Gud finns all hjälp vi behöver. Han kan tillfredsställa alla våra behov. Han är tillräcklig. ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬I den nära personliga relationen som det innebär att vara barn till Gud vill han leda oss genom livet. Vi får lägga våra små händer i hans mäktiga hand, låta oss bli ledda av Gud vår far och våga lita på att han vet vad som är bäst för oss.

Några löften som följer med att vara Guds barn